Nghệ sĩ Cải lương: Vẫn còn 'đất' diễn

Thừa nhận cải lương đang gặp nhiều khó khăn, nhưng nhiều nghệ sĩ theo đuổi loại hình nghệ thuật truyền thống này cho biết, Ở Nam Bộ vẫn còn “đất diễn” cho Nghệ sĩ cải lương