Bệnh viện Trưng Vương (TP.HCM): Quyết định kỷ luật viên chức nội dung khó hiểu, làm sao thực hiện!?

Quang Minh
Bài viết: 5

Đọc xong quyết định kỷ luật viên chức của Bệnh viện Trưng Vương, TP.Hồ Chí Minh, nhiều cán bộ, viên chức và người lao động tại bệnh viện rất bất ngờ vì một phần lý do bị kỷ luật mà bệnh viện đưa ra rất khó hiểu là “ý thức chấp hành kỷ luật, pháp luật thanh tra” (?).

  1 tháng sau mới giao quyết định kỷ luật!?

  Căn cứ hồ sơ vụ việc cho thấy, ngày 29/4/2021, Bệnh viện Trưng Vương tổ chức cuộc họp tại Khoa Bỏng- Tạo hình thẩm mỹ ngày 29/4/2021 do Phó Giám đốc bệnh viện chủ trì, có đại diện Phòng Tổ chức cán bộ (TCCB), Chi bộ khối ngoại. Trưởng phòng TCCB đã công bố 2 quyết định kỷ luật 2 viên chức là bác sĩ Võ Anh Minh và bác sĩ Nguyễn Ngọc Nhơn- Khoa Bỏng- Tạo hình thẩm mỹ, với hình thức kỷ luật khiển trách và 3 công văn về việc phê bình rút kinh nghiệm với 3 bác sĩ Nguyễn Xuân Thiện, bác sĩ Trần Lê Hồng Ngọc, bác sĩ Võ Thị Tuyết Nhung- Khoa Bỏng- Tạo hình thẩm mỹ.

  img-61981-1620379562.JPG
  Quyết định kỷ luật viên chức.

  Sau khi công bố quyết dịnh, bác sĩ Nguyễn Ngọc Nhơn và bác sĩ Võ Anh Minh, không đồng ý với hình thức kỷ luật của Giám đốc bệnh viện. Lý do khiếu nại: Bác sĩ Minh không tự ý thu tiền, cơ quan Nhà nước có quy trình rõ ràng, bác sĩ Minh chỉ làm theo sự cho phép của Khoa. Do đó, bác sĩ Minh không đồng ý với Quyết định kỷ luật viên chức số 249/QĐ-BVTV với hình thức khiển trách của Giám đốc bệnh viện.

  img-e61952-1620379562.JPG
   
  img-e61962-1620379562.JPG
  Biên bản làm việc công bố quyết định kỷ luật.

  Điều rất đáng quan tâm là Quyết định số 249/QĐ-BVTV do Giám đốc Bệnh viện Trưng Vương ký ngày 29/3/2021, có hiệu lực kể từ ngày ký nhưng phải đến ngày 29/4/2021 mới công bố vào giao quyết định cho người bị kỷ luật là có dấu hiệu vi phạm trình tự, thủ tục ban hành văn bản. Do đó, quyết định kỷ luật nói trên có đảm bảo tính pháp lý!?

  “Ý thức chấp hành kỷ luật, pháp luật thanh tra” ra sao?

  Ngày 3/5/2021, bác sĩ Võ Anh Minh đã có đơn khiếu nại, đề nghị Giám đốc Bệnh viện Trưng Vương thụ lý giải quyết theo quy định của Luật Khiếu nại. Theo bác sĩ Minh, quyết định kỷ luật xác định hành vi vi phạm: “Với vai trò bác sĩ tự thu tiền của bệnh nhân phẫu thuật, thủ thuật tạo hình thẩm mỹ mua sắm vật liệu nhân tạo để cấy ghép và cơ thể người trong bệnh viện. Ý thức chấp hành kỷ luật, pháp luật thanh tra”, là không có căn cứ.

  img-e62002-1620379563.JPG
   
  img-e62011-1620379563.JPG
  Đơn khiếu nại của bác sĩ Võ Anh Minh.

  Bởi lẽ, bác sĩ Minh cho rằng mình luôn luôn thực hiện theo đúng quy trình, quy định của Bệnh viện Trưng Vương và lãnh đạo Khoa Bỏng- Tạo hình thẩm mỹ. Bác sĩ Minh không trực tiếp thu tiền của bệnh nhân mà hàng năm, bệnh viện đều quy định bảng giá dịch vụ, bao gồm cả vật liệu nhân tạo. Bác sĩ Minh chỉ khám và tư vấn cho bệnh nhân lựa chọn phương pháp phẫu thuật. Nếu bệnh nhân đề nghị phẫu thuật thì chỉ định bệnh nhân làm xét nghiệm, hướng dẫn bệnh nhân xuống phòng thu viện phí để nộp tiền phẫu thuật.

  Cũng theo đơn khiếu nại của bác sĩ Minh, nếu có những ca liên quan đến vật liệu nhân tạo, như: ngực, mũi... thì bác sĩ Minh hướng dẫn bệnh nhân tự đi mua vật liệu nhân tạo tại các cửa hàng dụng cụ y khoa thẩm mỹ hoặc công ty cung cấp mặt hàng này. Bệnh nhân không tự đi mua mà nhờ bác sĩ/ bệnh viện mua giúp thì bệnh nhân sẽ nộp phí trực tiếp cho điều dưỡng. Bác sĩ Minh không trưc tiếp thu hay nhận khoản tiền trên từ bệnh nhân. Khi hoàn tất phẫu thuật thì điều dưỡng tổng kết và giao tiền phí vật liệu nhân tạo để bác sĩ Minh chi trả hộ cho nhà cung cấp, bác sĩ Minh không hưởng bất kỳ khoản chênh lệch nào, vì bệnh nhân đã nộp phí theo bảng giá dịch vụ của bệnh viện.

  Về ý thức chấp hành kỷ luật, pháp luật thanh tra, bác sĩ Minh cho rằng mình luôn chấp hành tốt, tham gia các cuộc họp theo yêu cầu của thanh tra, trả lời các câu hỏi liên quan đến cá nhân và nộp đầy đủ các tài liệu giải trình. Riêng phần thanh tra kết luận bác sĩ Minh thu lợi, hưởng chênh lệch và buộc phải nộp tiền thì vị bác sĩ này phản bác rằng: “Tôi chưa bao giờ thu lợi hay thu sai quy định của bệnh viên nên tôi không có nghĩa vụ phải thực hiện”.

  Hơn nữa, cũng có ý kiến đề nghị Hội đồng kỷ luật của bệnh viện đưa ra được chứng cứ, tài liệu, hình ảnh để chứng minh bác sĩ Võ Anh Minh vi phạm quy chế, quy định, nội quy của bệnh viện, của ngành Y tế hoặc vi phạm các điểu, khoản nào của Luật Viên chức và Nghị định 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức khi ban hành quyết định kỷ luật.

  Theo luật sư Trần Thế Vinh, nội dung Quyết định số 249/QĐ-BVTV ngày 29/3/2021 của Bệnh viện Trương Vương, tại Điều 2 có nêu hành vi vi phạm của bác sĩ Võ Anh Minh:“Với vai trò bác sĩ tự thu tiền của bệnh nhân phẫu thuật, thủ thuật tạo hình thẩm mỹ mua sắm vật liệu nhân tạo để cấy ghép vào cơ thể người trong bệnh viện. Ý thức chấp hành kỷ luật, pháp luật thanh tra, người đọc cảm thấy khó hiểu, rối rắm, tối nghĩa. Đáng chú ý là câu: “Ý thức chấp hành kỷ luật, pháp luật thanh tra” có thể được hiểu là bác sĩ Minh ý thức tốt, chấp hành kỷ luật, pháp luật thanh tra, sao lại bị... kỷ luật!?

  Chính vì vậy, bác sĩ Minh có đơn khiếu nại, đề nghị Giám đốc Bệnh viện Trưng Vương, xem xét thu hồi, hủy bỏ quyết định trên.