Dự án Vườn Sen - Bắc Ninh: Mối quan hệ của CenLand và Dabaco thực sự là gì?

Cả CenLand và Dabaco đều phủ nhận việc hợp tác trong dự án Vườn Sen. Tuy nhiên những hình ảnh, thỏa thuận ký kết giữa hai doanh nghiệp này lại “tố cáo” một sự thật hoàn toàn khác.