Thương về miền Trung

Những ngày qua, người dân cả nước không khỏi lo âu, trông ngóng về miền Trung, cụ thể là các tỉnh Quảng Trị, Huế, Quảng Nam,… oằn mình ngập trong lũ. Là một trong những cán bộ lãnh đạo hoặc công tác trong ngành văn hóa- thông tin, tài nguyên môi trường, bên cạnh việc lãnh chỉ đạo, đóng góp và vận động người dân địa phương hướng về miền Trung,… họ còn bày tỏ tình cảm qua những áng thơ văn, gửi đến miền Trung thân thương.