'Cần có biện pháp kiên quyết với loại hình tội phạm mới…'

Đó là ý kiến của luật sư Lê Quốc Sơn thuộc Đoàn Luật sư TP.Hồ Chí Minh trước nhiều hành vi vi phạm pháp luật xuất hiện gần đây như: Vu khống, xúc phạm nhân phẩm, danh dự người khác trên internet, facebook, zalo,… xâm phạm chỗ ở, chiếm giữ tài liệu cá nhân, rồi hủy hoại tài sản người khác một cách trái phép. Với các hành vi vi phạm pháp luật nêu trên, đều được quy định mức độ xử lý, tình tiết tăng nặng- nhẹ trong Bộ Luật Tố tụng Hình sự và Luật hình sự.