Học sinh từ lớp 10 sẽ phải học về Luật An ninh mạng

Lợi Trần
Bài viết: 65

Chương trình môn giáo dục quốc phòng và an ninh cấp trung học phổ thông ban hành kèm Thông tư 46/2020/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 11/01/2021. Thông tư được áp dụng đối với các trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học trong đó có cấp trung học phổ thông và tổ chức, cá nhân có liên quan. Theo đó, từ lớp 10, học sinh được học về Luật An ninh mạng.

Môn Giáo dục quốc phòng và an ninh góp phần hình thành, phát triển ở học sinh các năng lực chung được quy định trong Chương trình tổng thể thông qua năng lực đặc thù của môn học là: năng lực nhận thức các vấn đề quốc phòng, an ninh và năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng quân sự đã học vào cuộc sống. Luật An ninh mạng là một trong những nội dung học của môn giáo dục quốc phòng và an ninh.

Ảnh minh họa.

Theo đó, nội dung môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh có cấu trúc theo 5 chủ đề, bao gồm: Một số hiểu biết chung về quốc phòng và an ninh; Điều lệnh đội ngũ; Kĩ thuật chiến đấu bộ binh; Chiến thuật bộ binh; Một số hiểu biết về phòng thủ dân sự, kiến thức phổ thông về phòng không nhân dân.

Từ những chủ đề khái quát này, những nội dung dạy học chi tiết hơn được quy định theo từng khối lớp.

Trong đó, học sinh lớp 10 sẽ được học nội dung một số hiểu biết về an ninh mạng (2 tiết lý thuyết) thuộc chủ đề một số hiểu biết chung về quốc phòng và an ninh.

Yêu cầu mà học sinh phải đạt được sau khi học là: Nêu được một số khái niệm cơ bản về mạng, an ninh mạng, bảo mật thông tin cá nhân trên môi trường không gian mạng; Hiểu rõ nội dung cơ bản của Luật An ninh mạng; Bảo mật được thông tin cá nhân, cảnh giác trước những thủ đoạn xâm nhập, phát tán mã độc, thông tin giả trên mạng.

Luật An ninh mạng được Quốc hội bỏ phiếu thông qua vào ngày 12/6/2018 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2019. Với 7 chương, 43 điều, Luật này quy định cụ thể việc bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia cũng như các biện pháp phòng ngừa, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng; các hoạt động bảo vệ an ninh mạng.

Việc đưa vào chương trình môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh nội dung tìm hiểu về an ninh mạng là điểm mới đáng kể nhất của Thông tư 46/2020/TT-BGDĐT. Với lớp 11 và 12, các nội dung dạy và học tương tự như chương trình cũ nhưng quy định cụ thể hơn về các yêu cầu cần đạt được.