Hướng dẫn giảm giá bán điện cho khách hàng bị ảnh hưởng của dịch COVID- 19

Đặng Thùy
Bài viết: 27

Thông tin mà nhiều người quan tâm. Chi tiết quy định giảm giá điện trong 3 tháng 4, 5, 6 cụ thể như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu.

  EVN chính thức thực hiện giảm giá bán điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện trong thời gian 3 tháng từ tháng 4 này. Theo ước tính của EVN, số tiền hỗ trợ dự kiến khoảng 11.000 tỷ đồng. Tất cả người sử dụng điện sinh hoạt đều được giảm 10% giá điện của 4 bậc thang đầu tiên, trong đó, chủ yếu là các hộ gia đình sử dụng dưới 300 kWh/tháng.

  EVN chính thức thực hiện giảm giá bán điện.

  Về giảm giá bán điện được quy định cụ thể như sau:

  – Giá bán lẻ điện cho các ngành sản xuất và kinh doanh: Giảm 10% giá bán lẻ điện quy định tại Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20/3/2019 về điều chỉnh mức giá bán lẻ bình quân và quy định giá bán điện (Quyết định 648/QĐ-BCT) ở các khung giá giờ cao điểm, giờ bình thường và giờ thấp điểm.

  – Giá bán lẻ cho các khách hàng sử dụng điện sinh hoạt: Giảm 10% giá bán lẻ điện sinh hoạt từ bậc 1 đến bậc 4 quy định tại Quyết định 648/QĐ-BCT.

  – Khách hàng là các cơ sở lưu trú du lịch (theo quy định tại Luật Du lịch 2017 và các văn bản pháp luật có liên quan): Giảm giá điện từ mức giá bán lẻ điện áp dụng cho kinh doanh xuống bằng mức giá bán lẻ điện áp dụng cho các ngành sản xuất sau khi giảm giá.

  – Đối với giá bán buôn điện nông thôn; giá bán buôn điện khu tập thể, cụm dân cư; giá bán buôn điện cho tổ hợp thương mại-dịch vụ-sinh hoạt: Giảm 10% giá bán buôn điện đối với bậc 1 đến bậc 4 của giá sinh hoạt; giảm 10% bán buôn điện cho mục đích khác tại Quyết định 648/QĐ-BCT.

  – Đối với giá bán buôn điện cho các khu công nghiệp, giá bán buôn điện cho chợ: Giảm 10% giá bán buôn điện so với biểu giá bán buôn điện tại Quyết định 648/QĐ-BCT.

  Như vậy, 22,8 triệu hộ gia đình sẽ được giảm khoản 10% này. Ngoài ra, hơn 2 triệu hộ sản xuất, kinh doanh cũng được giảm 10% giá điện.

  Về giảm tiền điện (giá trị trước thuế) trực tiếp cho các cơ sở phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 mua điện từ các đơn vị thuộc EVN, cụ thể như sau:

  – Giảm 100% tiền điện cho các cơ sở (không phải là khách sạn) được dùng để cách ly, khám bệnh tập trung bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm Covid-19.

  – Giảm 20% tiền điện cho các cơ sở y tế được dùng để khám, xét nghiệm, điều trị bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm Covid-19.

  – Giảm 20% tiền điện cho các khách sạn được dùng để cách ly bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm Covid-19.

  Danh sách các cơ sở phục vụ phòng, chống Covid-19 được giảm tiền điện do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống Covid-19, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lập hàng tháng cung cấp cho các đơn vị điện lực triển khai thực hiện.

  Tổng số thời gian khách hàng được hỗ trợ giảm giá điện và giảm tiền điện là ba (03) tháng. Thời điểm giảm giá điện và giảm tiền điện cụ thể như sau:

  – Đối với khách hàng sử dụng điện sinh hoạt, sản lượng điện sử dụng của khách hàng có chu kỳ bắt đầu trong các tháng 4, 5, 6/2020 (xác định theo kỳ ghi chỉ số hàng tháng của đơn vị điện lực) sẽ được thực hiện giảm giá tương ứng tại các kỳ hoá đơn tiền điện tháng 5, 6, 7/2020.

  – Đối với các khách hàng sử dụng điện ngoài sinh hoạt (sản xuất, kinh doanh, hành chính sự nghiệp…): Thực hiện từ kỳ hoá đơn gần nhất kể từ ngày ban hành Công văn này.

  – Đối với các khách hàng là các cơ sở lưu trú du lịch: EVN, các Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có văn bản hướng dẫn chỉ đạo chi tiết, đảm bảo việc thực hiện giảm giá điện, giảm tiền điện đúng đối tượng, thời gian theo hướng dẫn tại Công văn này và phù hợp với tình hình thực tế cách ly xã hội tại từng địa phương.

  Sau thời hạn giảm giá điện, giảm tiền điện được áp dụng giá bán điện theo quy định tại Quyết định 648/QĐ-BCT.