Ngày 23/5/2021 là ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội Khóa XV

Trương Vĩnh Anh Duy
Bài viết: 152

Với tinh thần làm việc dân chủ, minh bạch và công khai, tại Nghị quyết số 133/2020/QH14 do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ký theo nội dung thông qua Kỳ họp thứ 10 diễn ra vào ngày 17/11/2020, chọn ngày Chủ nhật 23/5/2021 là ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Yêu cầu Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử Quốc gia, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan, tổ chức hữu quan theo trách nhiệm thi hành Nghị quyết số 133/2020/QH14.


 Nghị quyết số 133/2020/QH14.
 

Hội đồng bầu cử Quốc gia cũng đã tiến hành kiện toàn cơ quan điều hành, ban hành Nghị quyết số 07/NQHĐBCQG thành lập Văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia và Chánh Văn phòng. Nghị quyết số 13/NQ- HĐBCQG ngày 08/10/2020 về việc bổ nhiệm Phó Văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia… Và đến ngày 27/10/2020, Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia ban hành Quyết định số 06/QĐ-VPHĐBCQG thành lập Tổ giúp việc nhằm Văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia và giúp các Tiểu ban của Hội đồng bầu cử Quốc gia,… tổ chức thực hiện bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và chỉ đạo, hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định của pháp luật trên phạm vi cả nước.    


 Ô.Nguyễn Hạnh Phúc - Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội giữ chức vụ Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia.

Theo đó, Hội đồng bầu cử Quốc gia đã quyết định phân công ông Nguyễn Hạnh Phúc- Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội giữ chức vụ: Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia… với 04 Phó Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia là: bà Nguyễn Thị Thanh - Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, ông Phạm Trí Thức - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và ông Đỗ Hoàng Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Tài chính… Thường trực Hội đồng bầu cử Quốc gia hoạt động tại địa chỉ: Phòng 5A22 Tầng 5 (Tòa nhà Quốc hội), số 01 đường Độc Lập, Quận Ba Đình, Hà Nội.


Tòa nhà Quốc hội.