TP. Cần Thơ: Cần làm rõ việc chậm xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng sai thẩm quyền tại huyện Vĩnh Thạnh

Ngày 20/11/2020, Sở Nội vụ TP Cần Thơ ra Công văn số 3279/SNV-CCVC về việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng xảy ra tại huyện Vĩnh Thạnh, nhưng đến nay đã hơn một năm trôi qua, huyện Vĩnh Thạnh vẫn còn 2 trường hợp chưa được khắc phục việc tuyển dụng sai thẩm quyền. Vậy có hay không “trên chỉ đạo - dưới không nghe” khiến việc thực hiện khắc phục sai phạm trong tuyển dụng viên chức tại huyện Vĩnh Thạnh vẫn “nằm im” trên giấy?!

Trước đó, Sở Nội vụ TP Cần Thơ có Công văn số 3279/SNV-CCVC, ngày 20/11/2020 về việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng. Theo đó, đối với 12 trường hợp đã được UBND huyện Vĩnh Thạnh tuyển dụng trên cơ sở thi tuyển công chức hành chính thành phố, Sở Nội vụ kiến nghị UBND huyện Vĩnh Thạnh khắc phục sai phạm từng trường hợp về văn bằng, chứng chỉ và tài liệu có liên quan của cán bộ, công chức, viên chức thể hiện việc đã đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện tuyển dụng theo quy định của pháp luật hiện hành. Còn riêng đối với trường hợp ông Nguyễn Văn Đạt, hiện đang là Phó Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, Sở Nội vụ đề nghị UBND huyện Vĩnh Thạnh liên hệ UBND quận Thốt Nốt rà soát hồ sơ tuyển dụng của ông Nguyễn Văn Đạt trong giai đoạn công tác tại Phòng Giao thông - Xây dựng - Địa chính Thốt Nốt từ tháng 1/2002 đến tháng 3/2004.

anh-01-13-1637728644.jpg
Công văn số 3279/SNV-CCVC, ngày 20/11/2020 của Sở Nội vụ TP Cần Thơ về việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng.

Ngày 12/1/2021, UBND huyện Vĩnh Thạnh có Báo cáo số 52/BC-UBND kết quả thực hiện Kết luận số 71-KL/TW và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV. Qua rà soát đã phát hiện 14 trường hợp tuyển dụng sai thẩm quyền của năm 2007, năm 2009. Theo UBND huyện Vĩnh Thạnh, các trường hợp tuyển dụng sai thẩm quyền tính đến thời điểm báo cáo đều đạt về điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định. Tuy nhiên, đối với 02 trường hợp: Ông Trần Vũ Hiệp, viên chức Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện và ông Nguyễn Văn Đạt, Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện sẽ thu hồi quyết định tuyển dụng công chức, đồng thời chuyển sang viên chức.

Theo đó, đối với ông Trần Vũ Hiệp, hiện tại đang là viên chức Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện tiếp tục giữ lại và phân công nhiệm vụ tại Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện giữ ngạch viên chức. Còn đối với ông Nguyễn Văn Đạt, hiện tại là Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện sẽ chuyển công tác về đơn vị sự nghiệp (dự kiến điều động sang nhận nhiệm vụ tại Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện).

Đến ngày 4/3/2021, Sở Nội vụ TP Cần Thơ có Công văn số 573/SNV-CCVC về việc xử lý đối với các trường hợp có sai phạm trong tuyển dụng gửi UBND huyện Vĩnh Thạnh phúc đáp Công văn 200/UBND-NC ngày 9/2/2021 của UBND huyện Vĩnh Thạnh về việc trao đổi việc điều động công chức sang viên chức. Theo đó, trường hợp ông Nguyễn Văn Đạt, ông Trần Vũ Hiệp, Sở Nội vụ có hướng dẫn xử lý tại Công văn số 3625/SNV-CCVC ngày 23/12/2020 về việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng. Cho nên, Sở Nội vụ đề nghị UBND huyện Vĩnh Thạnh xem xét, giải quyết đối với 2 trường hợp trên theo khoản 1 Mục 2 Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15/6/2020 của Bộ Nội vụ về việc xử lý đối với những trường hợp có sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức.

anh-02-2-1637728644.jpg
Công văn số 573/SNV-CCVC ngày 4/3/2021 của Sở Nội vụ TP Cần Thơ về việc xử lý đối với các trường hợp có sai phạm trong tuyển dụng gửi UBND huyện Vĩnh Thạnh.

Tuy nhiên, đến nay đã hơn 01 năm trôi qua nhưng việc xử lý sai phạm trong tuyển dụng sai thẩm quyền đối với trường hợp ông Nguyễn Văn Đạt, phó Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện và ông Trần Vũ Hiệp, viên chức Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện vẫn dậm chân tại chỗ. Nên việc thực hiện khắc phục, xử lý sai phạm trong tuyển dụng sai thẩm quyền của 2 trường hợp trên của UBND huyện Vĩnh Thạnh vẫn “nằm im” trên giấy?!

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin.

Link nội dung: https://congdanphapluat.vn/tp-can-tho-can-lam-ro-viec-cham-xu-ly-sai-pham-trong-cong-tac-tuyen-dung-sai-tham-quyen-tai-huyen-vinh-thanh-a21892.html