Ngành tòa án với công tác chuyển đổi vị trí cán bộ, công chức...

Mới đây, ông Nguyễn Trí Tuệ- Phó Chánh án TAND Tối cao đã ban hành Quyết định 2008/QĐ-TANDTC về việc chuyển đổi vị trí công tác trong Tòa án nhân dân.

 Theo đó, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao, Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm xây dựng kế hoạch định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức thuộc quyền quản lý, báo cáo Lãnh đạo Toà án nhân dân tối cao phụ trách phê duyệt (qua Vụ Tổ chức- Cán bộ).

nganh-toa-an-1-1640530661.png
Quyết định 2008/QĐ-TANDTC của TAND Tối cao.

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao, Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý và tổ chức triển khai thực hiện đúng Quy định này; trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình, có trách nhiệm tổ chức, tạo điều kiện thuận lợi cho công chức, viên chức bàn giao công việc chuyển đổi vị trí công tác; báo cáo kết quả về Vụ Tổ chức - Cán bộ Tòa án nhân dân tối cao để theo dõi, tổng hợp.

Vụ Tổ chức- Cán bộ có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân cấp cao, Tòa án nhân dân cấp tỉnh xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức theo thẩm quyền quản lý; báo cáo Lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao kết quả thực hiện.

nganh-toa-an-2a-1640530661.png

       

nganh-toa-an-2b-1640530661.png
nganh-toa-an-2c-1640530661.png
nganh-toa-an-2d-1640530660.png
Quy định kèm theo Quyết định 2008/QĐ-TANDTC.

Bên cạnh đó, Quyết định 2008/QĐ-TANDTC cũng nêu rõ các trường hợp chưa thực hiện chuyển đổi vị trí công tác bao gồm: Người đang trong thời gian bị xem xét, xử lý kỷ luật; Người đang bị kiểm tra, xác minh, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử; Người đang điều trị bệnh hiểm nghèo được cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận; Người đang đi học tập trung từ 12 tháng trở lên, người đang biệt phái;  Phụ nữ đang trong thời gian mang thai hoặc nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi; nam giới đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi do vợ chết hoặc trong trường hợp khách quan khác, trừ trường hợp theo nguyện vọng của công chức, viên chức và không thực hiện việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức có thời gian công tác còn lại dưới 18 tháng trước khi đủ tuổi nghỉ hưu.

Link nội dung: https://congdanphapluat.vn/nganh-toa-an-voi-cong-tac-chuyen-doi-vi-tri-can-bo-cong-chuc-a21908.html