Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái: ‘Điệp khúc’ trúng thầu sát giá, tỷ lệ tiết kiệm ‘siêu’ thấp

Thanh Vân
Bài viết: 27

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái chịu trách nhiệm quản lý hành động giáo dục, đào tạo trên địa bàn, chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu tư hiệu quả, tiết kiệm trước pháp luật, trước UBND tỉnh Yên Bái.

Tuy vậy, theo tìm hiểu của chúng tôi cho thấy nguồn vốn đầu tư này đã không được giảm giá đáng kể sau các hoạt động đấu thầu, lựa chọn nhà thầu do Sở Giáo dục và đào tạo Yên Bái tổ chức, chịu trách nhiệm. Cụ thể:

Trong cùng một ngày 30/11/2018, ông Vương Văn Bằng – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái ký liên tiếp hai gói thầu có giá trị lên đến hàng trăm tỷ đồng. Đó là: Gói thầu “mua sắm, lắp đặt thiết bị triển khai mô hình trường học thông minh cho 3 cấp học (tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông) đợt 2” và “mua sắm, lắp đặt thiết bị mầm non cho các trường trên địa bàn tỉnh Yên Bái (đợt 2)”.

gddt-yen-bai-1627136931.jpg

Theo đó, ngày 30/11/2018, Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái ký quyết định phê duyệt trúng thầu số 954/QĐ-SGDĐT cho gói thầu “mua sắm, lắp đặt thiết bị triển khai mô hình trường học thông minh cho 3 cấp học (tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông) đợt 2” cho liên doanh Công ty CP Tiến Bộ Quốc Tế - Công ty CP Giải pháp công nghệ ECTC trúng thầu với giá 150.262.303.000 đồng (Giá gói thầu này là 150.287.771.000  đồng). Một gói thầu “siêu khủng” nhưng chỉ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước 25 triệu đồng. Một con số tiết kiệm nhỏ giọt gây nhiều bức xức cho dư luận.

Cùng ngày 30/11/2018, Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái tiếp tục có quyết định phê duyệt trúng thầu số 955/QĐ-SGDĐT quyết định chọn nhà thầu là Công ty CP Tiến Bộ Quốc Tế trúng gói thầu “mua sắm, lắp đặt thiết bị mầm non cho các trường trên địa bàn tỉnh Yên Bái (đợt 2), thuộc dự án đầu tư thiết bị mầm non cho các trường trên địa bàn tỉnh Yên Bái” với giá trúng thầu là 80.290.696.000 đồng (giá gói thầu là 80.315.841.000 đồng). Như vậy, sau công tác đấu thầu Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái chỉ tiết kiệm được cho ngân sách nhà nước là 25 triệu đồng. Một con số vô cùng khiêm tốn và “bí ẩn”!

Năm 2019, gói thầu “mua sắm thiết bị phòng học cho các trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có học sinh bán trú tại các vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn” liên doanh Công ty CP Thiết bị giáo dục Hải Hà và Công ty TNHH xây dựng Thanh Bình với giá 13.866.336.000 đồng theo quyết định số 954/QĐ SGDĐT ngày 6/11/2019 (Giá gói thầu 13.877.960.000 đồng). Tỷ lệ tiết kiệm “siêu thấp” chỉ được 11 triệu đồng.

Tiếp đó, gói thầu “mua sắm thiết bị cho các trường có học sinh bán trú thuộc dự án mua sắm tập trung trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập năm 2019-2020” Công ty TNHH xây dựng Thanh Bình trúng thầu với giá 2.562.735.000 đồng theo quyết định số 758/QĐ-SGDĐT ngày 24/9/2019. Được biết giá của gói thầu này là 2.568.950.000 đồng. Như vậy, tỷ lệ tiết kiệm chỉ được hơn 6 triệu đồng. Một con số quá ít ỏi.

Tương tự, gói thầu “mua sắm thiết bị tin học phục vụ giảng dạy thuộc dự án mua sắm tập trung trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập năm học 2019-2020” Công ty TNHH máy vi tính thiết bị văn phòng SUDICO (địa chỉ tại thành phố Yên Bái) trúng thấu với giá 2.0334.842.000 đồng theo quyết định số 792/QĐ-SGDĐT ngày 4/10/2019. Giá gói thầu này là 2.0360886.000, tức tiết kiệm được 2 triệu đồng, tỷ lệ tiết kiệm chỉ mang tính tượng trưng.

Như vậy, trong một thời gian ngắn, Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái đã ký phê duyệt hàng trăm tỷ đồng để thực hiện các gói thầu trong công tác đấu thầu của Sở này. Tuy nhiên, nhiều gói thầu có dấu hiệu “bất thường” tỷ lệ tiết kiệm quá thấp cho ngân sách nhà nước trong thời gian dài.

Công tác quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái đã được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định hay chưa? Tại sao, Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái thường xuyên lựa chọn nhà thầu thân quen? Hiệu quả trong công tác đầu tư công tại Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái như thế nào?

Những câu hỏi này, người dân chúng tôi xin được nhường câu trả lời cho UBND tỉnh Yên Bái, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các cơ quan chức năng liên quan sớm vào cuộc thanh, kiểm tra và xử lý kịp thời nếu có sai phạm.