Chúc mừng Tuyển tập Áo trắng - Nhà xuất bản Trẻ tròn 30 tuổi

Xin chúc mừng “Áo trắng” - Nhà xuất bản Trẻ qua 30 năm tồn tại và trưởng thành, là kết quả của tập thể Nhà xuất bản Trẻ và người tổ chức thực hiện là nhà văn, nhà báo Đoàn Thạch Biền.