Không hề vay vốn, bỗng dưng bị người nhân danh FE Credit truy lùng để đòi nợ

Chưa rõ khoản nợ xấu ngân hàng từ đâu mà có thì khách hàng càng bất ngờ hơn khi liên tục có người của công ty đòi nợ xuất hiện nhân danh FE Credit doạ nạt, 'truy lùng' khiến danh dự, uy tín bị ảnh hưởng nghiêm trọng, cuộc sống gia đình đảo lộn.