Đàn ông ơi! Vợ là vợ, xin đừng so sánh vợ với bất kỳ ai

Lúc nào đàn ông cũng chỉ biết chê vợ không ngọt ngào, nhưng ít ai dám tự hỏi chính mình đã làm đúng bổn phận của một người chồng hay chưa? Các anh chê vợ ở hiện tại vậy sao không hỏi ngày xưa vợ mình rất đẹp khi chưa lấy chồng? Cô ấy trăm kẻ đón đưa, nhưng vì sao lại theo không vì mình?