Thanh Hóa: Dự án Khu dân cư Hải Hà giao đất không qua đấu giá

Thu Trang
Bài viết: 57

UBND tỉnh Thanh Hóa giao đất cho Công ty cổ phần thương mại Hải Hà không qua đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Khu dân cư Hải Hà, xã Quảng Tân, huyện Quảng Xương có phạm luật?

Đất thương mại dịch vụ chuyển thành đất ở không qua đấu giá

Dự án Khu dân cư Hải Hà, xã Quảng Tân, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa do Công ty cổ phần thương mại Hải Hà làm chủ đầu tư theo Quyết định số 2375/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thanh Hóa ngày 22/06/2018.

Dự án có diện tích 29.310 m2 trong đó diện tích đất ở là 16.589,82 m2; đất công cộng 1.972,55m2; đất hạ tầng kỹ thuật 10.747,73m2. Tổng mức đầu tư của dự án khoảng 58,14 tỷ đồng.

du-an-khu-dan-cu-hai-ha-1-1618479750.jpg
Dự án Khu dân cư Hải Hà, xã Quảng Tân, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa (Ảnh internet).

Đáng chú ý ở đây là quá trình hình thành dự án từ đất thương mại dịch vụ chuyển thành đất ở không thông qua đấu giá.

Cụ thể, ngày 1/9/2010 UBND tỉnh Thanh Hóa có Quyết định số 3087/QĐ-UBND.

Quyết định giao tổng diện tích 29.310 m2 cho Công ty cổ phần thương mại Hải Hà thuê đất (khu đất đã bồi thường giải phóng mặt bằng) để sử dụng vào mục đích xây dựng trung tâm thương mại và dịch vụ phân phối ô tô. Thời hạn thuê đất đến năm 4/2/2055. Nhà nước cho thuê đất nôp tiền hàng năm.

Tuy nhiên sau đó, Công ty cổ phần thương mại Hải Hà đã không xây dựng dự án Trung tâm thương mại và dịch vụ phân phối ô tô nhưng không bị thu hồi dự án. Và đến năm 2016 Công ty này lại lại có văn bản gửi UBND tỉnh Thanh Hóa xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất Trung tâm thương mại sang đất ở.

Ngày 11/11/2016 UBND tỉnh Thanh Hóa có Quyết định số 13089/UBND-NN về việc Công ty thương mại Hải Hà xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại xã Quảng Tân, huyện Quảng Xương từ đất Trung tâm thương mại sang đất ở.

Theo đó, UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận cho Công ty cổ phần thương mại Hải Hà được lập quy hoạch chi tiết 1/500 khu dân cư tại khu đất Công ty được UBND tỉnh Thanh Hóa cho thuê để sử dụng vào mục đích Trung tâm thương mại dịch vụ và phân phối ô tô theo quy định của pháp luật. Đồng thời giao cho UBND huyện Quảng Xương cập nhật vị trí, diện tích khu đất dự án xây dựng Trung tâm thương mại và dịch vụ phân phối ô tô của Công ty cổ phần thương mại Hải Hà vào phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2016-2020) huyện Quảng Xương với mục đích sử dụng đất từ đất thương mại dịch vụ chuyển sang đất ở.

Đến ngày 6/10/2017 UBND huyện quảng Xương có Quyết định số 2506/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 dự án khu dân cư Hải Hà tại xã Quảng Tân, huyện Quảng Xương. Theo đó, dự án có tổng diện tích là 29.310 m2 bao gồm 16.589 m2 đất ở còn lại là đất cây xanh, nhà văn hóa….

Để rồi, đến ngày 22/06/2018 UBND tỉnh Thanh Hóa có Quyết định số 2375/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư dự án – đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng khu dân cư Hải Hà theo quy hoạch chi tiết 1/500 đã được UBND huyện Quảng Xương phê duyệt.

du-an-khu-dan-cu-hai-ha-2-1618479750.jpg
Quyết định số 2375/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thanh Hóa.


Tại quyết định nêu rõ về nguồn đất của dự án: “Nguồn gốc hiện trạng là đất đã được UBND tỉnh cho Công ty cổ phần thương mại Hải Hà thuê để sử dụng vào mục đích xây dựng Trung tâm thương mại và dịch vụ ô tô …Hiện trạng khu đất đã được xây dựng tường rào bao quanh…”.

Sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án khu dân cư Hải Hà, xã Quảng Tân, huyện Quảng Xương, UBND tỉnh Thanh Hóa cho phép công ty cổ phần thương mại Hải Hà chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất thương mại dịch vụ sang đất ở để thực hiện dự án đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng khu dân cư Hải Hà với diện tích 29.310 m2 trong đó diện tích đất ở là16.648 m2.

du-an-khu-dan-cu-hai-ha-3-1618479750.jpg
Dự án hiện đang được chủ đầu tư xây dựng và hoàn thiện phần shophouse.

Như vậy có thể nói, đến đây mọi thủ tục pháp lý để tiến hành xây dựng dự án Khu dân cư thương mại Hải Hà đã được hoàn thành khá cơ bản. Và như thế là đất thương mại dịch vụ đã được chuyển đổi thành công sang đất ở mà không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

Luật Đất đai đã quy định rất rõ những trường hợp cần phải đấu giá quyền sử dụng đất và nếu như lựa chọn hình thức này thì rất có thể số tiền sử dụng đất thu được sẽ có lợi nhiều hơn cho ngân sách Nhà nước.

Bài tiếp: Tân chủ tịch tỉnh Thanh Hóa nên xem lại dự án Khu dân cư Hải Hà, xã Quảng Tân, huyện Quảng Xương giống dự án Trung tâm thương mại Nguyễn Kim tại phường Đông Vệ TP. Thanh Hóa.

Dự án có tên thương mại là Khu dân cư Green Park Hải Hà. Hiện nay, dự án đang được chủ đầu tư xây dựng và rao bán cho khách hàng các sản phẩm của dự án. Theo thông tin quảng cáo Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Taseco đang là đơn vị phát triển của dự án. Và theo thông tin trên Website https://tasecoland.vn/ được biết tháng 9/2017: Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Taseco tham gia góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Hải Hà để triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Theo Môi trường và Đô thị