Thành phố Cần Thơ: 'Nhùng nhằng' trong xử lý công trình Nhà ở kết hợp dịch vụ xây dựng sai Giấy phép xây dựng?

Văn Dương
Bài viết: 32

Một công trình Nhà ở kết hợp dịch vụ ở phường Cái Khế, quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) liên tục xin điều chỉnh, gia hạn giấy phép xây dựng từ quận đến xin cấp phép mới giấy phép xây dựng của Sở Xây dựng để rồi nhiều lần bị kiểm tra trật tự đô thị và bị xử phạt vi phạm hành chính vì sai nội dung giấy phép. Có hay không việc Sở Xây dựng TP Cần Thơ “nhùng nhằng” trong xử phạt… cho tồn tại? Hay chính quyền “lúng túng” trong xử lý vi phạm nhà sai phép!?

Sự việc trên đã diễn ra từ nhiều tháng nay, song đến thời điểm này, chính quyền phường Cái Khế và quận Ninh Kiều cũng như Thanh tra Sở Xây dựng TP Cần Thơ vẫn đang “lúng túng”, chưa có biện pháp xử lý dứt điểm sai phạm của chủ đầu tư xây dựng công trình. Chính quyền địa phương và Thanh tra Sở Xây dựng đã nhiều lần lập biên bản vi phạm xây dựng và UBND quận Ninh Kiều cũng ra quyết định xử lý vi phạm hành chính về hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp đối với công trình nhà ở riêng lẻ đô thị. Nhưng công trình Nhà ở kết hợp dịch vụ này xây không đúng giấy phép vẫn ngang nghiên hoạt động xây dựng… gây bức xúc trong nhân dân.

Công trình Nhà ở kết hợp dịch vụ tại số 14-16, đường Phạm Ngọc Thạch, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Theo tìm hiểu được biết, ngày 10/01/2019, UBND quận Ninh Kiều cấp Giấy phép xây dựng số 14/GPXD cho ông Trần Anh Dũng và bà Lê Thị Bé Tư, ở đường Phạm Ngọc Thạch, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều trên phần đất có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CS06113 do Sở Tài nguyên và Môi trường TP Cần Thơ cấp ngày 27/4/2018, có thửa số 156, tờ bản đồ 66, diện tích 336 m2. Giấy phép xây dựng sử dụng cho công trình nhà ở riêng lẻ đô thị với cấp công trình Cấp III, kiên cố 4 tầng, khung cột sàn bê tông cốt thép, mái bê tông cốt thép có tổng diện tích sàn 692.04 m2, chiều cao công trình 16 m.

Vào ngày 6/6/2019 thì xin điều chỉnh, gia hạn giấy phép cho công trình Cấp III, kiên cố 4 tầng, khung cột sàn bê tông cốt thép, mái bê tông cốt thép với tổng diện tích sàn giảm còn 628.84 m2, chiều cao công trình vẫn là 16 m. Đến khoảng 19 ngày sau, tức ngày 25/6/2019 tiếp tục xin điều chỉnh, gia hạn giấy phép cho công trình Cấp III, (tăng 1 tầng) lên Kiên cố 5 tầng, khung cột sàn bê tông cốt thép, nhưng mái là mái ngói với tổng diện tích sàn tăng lên 756.03 m2 và chiều cao công trình tăng từ 16 m lên 20 m. 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CS06113 do Sở Tài nguyên và Môi trường TP Cần Thơ cấp ngày 27/4/2018, có thửa số 156, tờ bản đồ 66, diện tích 336 m2.

Đến ngày 6/10/2019, chủ đầu tư tiếp tục xin điều chỉnh, gia hạn giấy phép với nội dung điều chỉnh/gia hạn Giấy phép xây dựng số 14/GPXD do UBND quận Ninh Kiều cấp ngày 10/01/2019, điều chỉnh phép ngày 25/6/2019. Hệ số sử dụng đất đã cấp là 2.25, điều chỉnh lên 3.01; Cấp công trình đã cấp là Cấp III, Kiên cố 5 tầng, khung cột sàn bê tông cốt thép, mái ngói, điều chỉnh là Cấp III, Kiên cố 6 tầng, khung cột sàn bê tông cốt thép, mái bê tông cốt thép với tổng diện tích sàn tăng lên 1011.2 m2, còn chiều cao công trình cũng tăng từ 20m lên 23,95 m.

Chưa dừng lại ở đó, đến ngày 2/7/2020, Sở Xây dựng TP Cần Thơ đã cấp Giấy phép xây dựng mới số 46/GPXD cho bà Lê Thị Bé Tư được phép xây dựng công trình Nhà ở kết hợp dịch vụ trên chính thửa đất số 156, tờ bản đồ số 66. Quy mô công trình là Công trình dân dụng Cấp II, móng, khung, cột bê tông cốt thép, tường xây gạch, mái bê tông cốt thép và ngói với tổng diện tích sàn là 2.546,35 m2, chiều cao công trình là 28,7 m và số tầng là 7 tầng + 1 tầng kỹ thuật. Tuy nhiên, đến ngày 6/10/2020 xin điều chỉnh/gia hạn giấy phép cải tạo nâng tầng với tổng diện tích cải tạo nâng tầng là 427,55 m2, chiều cao công trình tăng lên 29,6 m và số tầng là 7 tầng + 1 tầng áp mái và tum che thang trên hiện trạng xây dựng tầng 1 (tầng trệt) 168 m2 với tổng diện tích sàn là 88,8 m2, chiều cao công trình là 20,8 m với số tầng là 5 tầng (mái lợp ngói) và xây mới có diện tích 168 m2, tổng diện tích sàn xây dựng là 1.253,20 m2, chiều cao công trình là 29,6 m và số tầng là 7 tầng + 1 tầng áp mái và tum che thang.

Giấy phép xây dựng số 14/GPXD ngày 10/01/2019 của UBND quận Ninh Kiều cấp cho ông Trần Anh Dũng và bà Lê Thị Bé Tư.

Ngày 2/7/2020, Sở Xây dựng TP Cần Thơ cấp Giấy phép xây dựng mới số 46/GPXD cho bà Lê Thị Bé Tư được phép xây dựng công trình Nhà ở kết hợp dịch vụ trên chính Thửa đất số 156, tờ bản đồ số 66.

Trong quá trình xây dựng, nhà liền kề giáp với công trình Nhà ở kết hợp dịch vụ có nhiều lần phản ánh đến chính quyền địa phương và Sở Xây dựng về độ an toàn công trình, sau đó, ngày 20/7/2020 UBND phường Cái Khế đã lập biên bản vi phạm hành chính số 30/BB-VPHC về trật tự xây dựng đối với chủ đầu tư đang tổ chức thi công xây dựng công trình sai nội dung Giấy phép xây dựng số 46/GPXD ngày 2/7/2020 của Sở Xây dựng TP Cần Thơ cấp cho bà Lê Thị Bé Thư với diện tích xây dựng sai phép lầu 6, có diện tích 168m2 (8m x 21 m).

Ngày 21/7/2020, UBND phường Cái Khế có Tờ trình số 837/TTr-UBND về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với công trình xây dựng sai nội dung Giấy phép xây dựng được cấp đối với công trình nhà ở riêng lẻ đô thị xây dựng mới do bà Lê Thị Bé Tư làm chủ đầu tư xây dựng. Sau đó, UBND quận Ninh Kiều có Quyết định số 5253/QĐ-XPVPHC ngày 10/8/2020, Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Lê Thị Bé Tư với số tiền 15 triệu đồng và buộc tạm dừng thi công xây dựng công trình. Đến ngày 24/8/2020, Tổ Quản lý trật tự đô thị phường Cái Khế đã có biên bản kiểm tra việc thực hiện Quyết định số 5253/QĐ-XPVPHC ngày 10/8/2020 của UBND quận Ninh Kiều thì chủ đầu tư chưa chấp hành nộp phạt.

Quyết định số 5253/QĐ-XPVPHC ngày 10/8/2020 của UBND quận Ninh Kiều xử phạt bà Lê Thị Bé Tư, 15 triệu đồng, nhưng chủ đầu tư chưa chấp hành nộp phạt.

Ngày 11/9/2020, Thanh tra Sở Xây dựng thành phố có Biên bản về việc kiểm tra trật tự xây dựng công trình Nhà ở kết hợp dịch vụ của bà Lê Thị Bé Tư, tổ kiểm tra đề nghị chủ đầu tư xây dựng đúng theo nội dung Giấy phép xây dựng sau khi được điều chỉnh. Đề nghị chủ đầu tư tiếp tục ngừng thi công đến khi có giấy phép xây dựng được điều chỉnh và chủ đầu tư cũng thống nhất. Ngày 8/10/2020, Thanh tra Sở Xây dựng thành phố tiếp tục có Biên bản kiểm tra công trình xây dựng theo Giấy phép xây dựng số 46/GPXD ngày 2/7/2020 do Sở Xây dựng cấp, tuy nhiên qua làm việc với Sở Xây dựng, chủ đầu tư đề xuất sẽ có hướng tách phần móng chung với nhà số 8, chủ đầu tư ngừng thi công chờ ý kiến của cơ quan có thẩm quyền…

Sau nhiều lần Thanh tra Sở Xây dựng thành phố xuống kiểm tra nhưng công trình vẫn cho là xây dựng đúng theo Giấy phép xây dựng được cấp số 46/GPXD ngày 2/7/2020 của Sở Xây dựng. Tuy nhiên, việc cấp Giấy phép xây dựng số 46/GPXD ngày 2/7/2020 của Sở Xây dựng là cấp mới tức là xây dựng mới hoàn toàn công trình, nhưng chủ đầu tư lại xin gia hạn, điều chỉnh, cải tạo công trình cũ đang xây dựng… Có hay không việc “nhập nhằng”, chồng chéo trong việc cấp Giấy phép xây dựng để rồi “nhùng nhằng” trong việc xử lý sai phép công trình Nhà ở kết hợp dịch vụ này?. 

Vào ngày 21/12/2020, Sở Xây dựng TP Cần Thơ có Quyết định số 251/QĐ-SXD về việc thu hồi giấy phép xây dựng. Theo đó, Sở Xây dựng Quyết định thu hồi giấy phép xây dựng số 46/GPXD ngày 2/7/2020 cấp cho bà Lê Thị Bé Tư xây dựng công trình Nhà ở kết hợp dịch vụ tại số 14-16, đường Phạm Ngọc Thạch, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. “Lý do: Do công trình xây dựng sử dụng móng chung với công trình số 08, đường Phạm Ngọc Thạch và chủ đầu tư bà Lê Thị Bé Tư chưa có văn bản thỏa thuận thống nhất với nhà liền kề về việc sử dụng móng chung trong thi công xây dựng công trình. Trường hợp sau khi chủ đầu tư thỏa thuận được sử dụng móng chung với hộ liền kề (bằng văn bản) đồng thời chủ đầu tư thuê đơn vị tư vấn độc lập kiểm định toàn bộ công trình hoặc trường hợp cải tạo tách riêng móng độc lập, khi đó Sở Xây dựng sẽ xem xét cấp lại giấy phép xây dựng theo quy định”.

Quyết định số 251/QĐ-SXD ngày 21/12/2020 của Sở Xây dựng TP Cần Thơ về việc thu hồi giấy phép xây dựng số 46/GPXD ngày 2/7/2020 cấp cho bà Lê Thị Bé Tư xây dựng công trình Nhà ở kết hợp dịch vụ tại số 14-16, đường Phạm Ngọc Thạch, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Theo chia sẻ của lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị quận Ninh Kiều, “Phòng Quản lý đô thị là đơn vị tham mưu cho UBND quận cấp phép cũng không có chức năng thẩm định được công trình, khi một công trình xin giấy phép xây dựng thì trong giấy chứng nhận quyền sử dụng của bà Lê Thị Bé Tư là đã có nhà trên đây luôn, nhưng người ta (bà Bé Tư) xin phép không phải cải tạo nâng tầng trên hiện trạng nhà phố mà xin phép là xin phép xây dựng mới, nên Phòng Quản lý đô thị quận Ninh Kiều cấp phép xây dựng mới, nhưng trong quá trình làm chủ đầu tư làm thì làm sai phép, nên chủ đầu tư bị xử phạt xây dựng sai giấy phép xây dựng được cấp và buộc đi điều chỉnh giấy phép”...

Việc Sở Xây dựng Quyết định thu hồi giấy phép xây dựng số 46/GPXD ngày 2/7/2020 cấp cho bà Lê Thị Bé Tư xây dựng công trình Nhà ở kết hợp dịch vụ tại số 14-16 thì hiện trạng công trình đang xây dựng sai phép ai là người quản lý trật tự đô thị, Phòng Quản lý đô thị quận Ninh Kiều hay Thanh tra Sở Xây dựng thành phố?. Việc thu hồi giấy phép xây dựng số 46/GPXD thì công trình hiện hữu sẽ khắc phục hiện trạng như thế nào?!