Huyện Gò Công Đông, Tiền Giang: Xã Tân Đông đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Sáng ngày 06/10, ông Trần Văn Dũng- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy-Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang- Phó trưởng Ban Thường trực thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016- 2020 tỉnh Tiền Giang đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Thẩm định cấp tỉnh chủ trì cuộc họp thẩm định và bỏ phiếu làm cơ sở trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang công nhận xã Tân Đông, địa phương đầu tiên thuộc huyện Gò Công Đông đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.