TP Cần Thơ: Một cơ sở chuyên chỉnh heo béc dầu không thu gom, xử lý chất thải theo đúng quy định?!

Văn Dương
Bài viết: 32

Theo Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT, ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại thì cơ sở Đẩu chuyên chỉnh heo béc dầu, đường tỉnh 918, phường An Thới, quận Bình Thủy (TP Cần Thơ) phát sinh dầu nhớt thải nguy hại cần được thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định... Tuy nhiên, cơ sở này chỉ đựng chất thải trong thùng nhựa?!

Cơ sở Đẩu chuyên chỉnh heo béc dầu nằm trên đường tỉnh 918 giao với đầu đường Cách mạng tháng 8, phường An Thới, quận Bình Thủy, xen giữa khu dân cư, sặc mùi dầu, mỡ bởi dầu, nhớt thải. Ngoài việc sử dụng các thiết bị máy móc công nghiệp trong quá trình sửa chữa gây ra tiếng ồn, thì việc xả thải dầu mỡ, nhớt ra môi trường đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống và sinh hoạt của người dân nơi đây...

anh-02-1-can-tho-1625316817.jpg
Cơ sở Đẩu chuyên chỉnh heo béc dầu ngay ngã ba đường tỉnh 918 giao với Cách mạng tháng Tám, phường An Thới, quận Bình Thủy.

Theo tìm hiểu, cơ sở Đẩu chuyên chỉnh heo béc dầu chỉ có một thùng phuy khoảng 30 lít để đựng dầu, nhớt đã qua sử dụng trong quá trình sửa chữa và rửa các thiết bị máy móc sau khi tháo rời ra... các chất thải như giẻ lau dính dầu mỡ, nhớt thừa,... phải bảo quản trong những thùng đảm bảo và có kho chứa an toàn đúng quy định, định kỳ 6 tháng có trách nhiệm báo cáo cho Sở TN&MT thành phố để hướng dẫn xử lý, nhưng được biết cơ sở này không có bất kỳ một giấy tờ nào liên quan đến môi trường cũng như quy trình xử lý, bảo đảm vệ sinh môi trường hay kho chứa chất thải, cũng như các thiết bị để xử lý chất thải dầu mỡ, nhớt theo đúng quy định.

anh-03-1-can-tho-1625316816.jpg
Chất thải nhớt ngay phía trước nắp ống cống nước thải dân sinh.

Do đó, lượng dầu thải, nhớt thường được cơ sở tập kết trong thùng phuy nhỏ đựng trong chỗ sửa chữa, sau đó bán cho những người trực tiếp đến thu mua hoặc nước thải chứa dầu thải, nhớt trong quá trình sửa chữa được xả thẳng ra các cống tiêu thoát nước dân sinh?!.

anh-04-1-can-tho-1625316816.jpg
Thùng phuy đựng nhớt thải.
anh-05-1-can-tho-1625316816.jpg
Phía trong Cơ sở Đẩu chuyên chỉnh heo béc dầu chỉ có một thùng phuy nhỏ chứa dầu nhớt thải.

Theo quy định tại Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT, ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại, để hoạt động chủ cơ sở Đẩu chuyên chỉnh heo béc dầu phải xây dựng cam kết bảo vệ môi trường, đăng ký nguồn chất thải nguy hại và có báo cáo giám sát môi trường hàng năm. Cùng với đó, phải hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom xử lý chất thải nguy hại.

Theo điểm a khoản 1 Điều 21 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường đối với chủ nguồn thải chất thải nguy hại thì bị xử phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng: “Không lập báo cáo quản lý chất thải nguy hại định kỳ theo quy định hoặc không lập báo cáo đột xuất khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền”. 

Ngoài ra, tại điểm b khoản 2 Điều 21 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định “Không thu gom chất thải nguy hại theo quy định; để chất thải nguy hại ngoài trời gây ô nhiễm môi trường xung quanh”, bị xử phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.