TP.Cần Thơ: Hàng loạt sai phạm tại Trường Mầm non Sao Mai, quận Ô Môn

Văn Dương
Bài viết: 29

Tôi thiết nghĩ, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận và UBND quận Ô Môn cần có hình thức kiểm điểm phù hợp với vai trò là Hiệu trưởng người quản lý chung để xảy ra hàng loạt tại đơn vị.

  Ngày 20/5/2021, UBND quận Ô Môn có Kết luận số 807/KL-UBND kết quả kiểm tra công tác tổ chức và tình hình thực hiện nhiệm vụ tại Trường Mầm non Sao Mai. Theo đó, qua kiểm tra ngẫu nhiên chứng từ kế toán tại đơn vị, đoàn kiểm tra ghi nhận một số hạn chế, thiếu sót như: Trường Mầm non Sao Mai chi và quyết toán kinh phí sửa chữa thiết bị tin học, sửa chữa đường điện…; chi và quyết toán kinh phí mua văn phòng phẩm, vật tư văn phòng khác… chứng từ chưa đảm bảo. Chi và quyết toán tiền điện thắp sáng, tiền nước sinh hoạt, tiền cước viễn thông không đủ điều kiện quyết toán vì không có hóa đơn với tổng số tiền trên 29 triệu đồng.

  anh-01-29-1-1622186939.jpg

  Trường Mầm non Sao Mai, nơi xảy ra hàng hoạt sai phạm. 

  Ngoài ra, đối với các khoản thu, cho hộ như quỹ chăm sóc sức khỏe ban đầu còn một số chứng từ thanh toán chưa đầy đủ theo quy định do thiếu hóa đơn, thiếu hợp đồng; quỹ ban đại diện phụ huynh học sinh đơn vị đứng tên chủ tài khoản để thực hiện thu, chi là chưa đúng quy định và một số chứng từ chi của quỹ chưa đầy đủ theo quy định; Còn quy chế chi tiêu nội bộ thì chưa xây dựng nội dung thu, chi theo thỏa thuận vào để thực hiện là không đúng theo Điểm 2.2.2 Hướng dẫn liên tịch số 2133/HDLT-SGDĐT-STC ngày 21/8/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo với Sở Tài chính về hướng dẫn thu, sử dụng học phí và thu khác của cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập từ năm học 2018-2019… Hồ sơ công khai minh bạch ngân sách năm 2020 chưa đầy đủ theo quy định như thiếu biểu mẫu số 03, biên bản kết thúc niêm yết công khai; không công khai các khoản quỹ bán trú và quỹ đại diện phụ huynh học sinh đến phụ huynh học sinh.

  anh-02-24-1-1622186976.jpg
  Kết luận kết quả kiểm tra công tác tổ chức và tình hình thực hiện nhiệm vụ tại Trường Mầm non Sao Mai.

  Ngoài các sai phạm trong công tác chi và quyết toán tại đơn vị, Trường Mầm non Sao Mai còn để các tổ chuyên môn và tổ văn phòng có hoạt động nhưng chưa có quyết định thành lập; tổ Văn phòng không xây dựng kế hoạch và không hoạt động; đơn vị không có sổ ghi biên bản các cuộc họp Hội đồng trường; kế hoạch kiểm tra nội bộ chưa trọng tâm, trọng điểm nên khi thực hiện chưa đúng kế hoạch đề ra, hồ sơ kiểm tra nội bộ chưa đúng quy trình công tác kiểm tra nội bộ; một vài kế hoạch, quyết định, văn bản nhà trường ban hành chưa đúng thể thức theo quy định. Sổ tổng hợp theo dõi sức khỏe trẻ năm học 2020 - 2021 còn bôi xóa số liệu, chứng từ quyết toán quỹ quản lý bán trú thiếu danh sách cấp phát cho bảo mẫu về đóng BHXH. Chứng từ thu quỹ bán trú thiếu danh sách thu tiền và hóa đơn thu…

  Để xảy ra hàng loạt những sai phạm, thiếu sót tại Trường Mầm non Sao Mai cho thấy trong chỉ đạo điều hành tại đơn vị của Hiệu trưởng và Ban Giám hiệu còn chưa sâu sát, chưa lắng nghe tiếp nhận ý kiến của viên chức và chưa thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đối với viên chức, người lao động tại đơn vị.