Công bố giải thưởng tôn vinh những doanh nghiệp xuất sắc nhất khu vực Đông Nam Á

Ngày 22/07/2020, Giải thưởng ASEAN Business Awards 2020 (ABA 2020) đã chính thức được công bố nhằm tôn vinh những doanh nghiệp xuất sắc nhất khu vực Đông Nam Á tại Hà Nội.