Mức hình phạt đối với hàng vi mua bán trái phép hóa đơn

Hóa đơn là chứng từ ghi nhận thu chi trong doanh nghiệp. Đây cũng là một trong những tài liệu để chứng minh khấu trừ thuế của doanh nghiệp. Thực tế, mua bán hóa đơn là khá mạo hiểm và có thể coi là “hạ sách” của các doanh nghiệp để đạt được những mục đích như trốn thuế hay ẩn giấu tài sản, tình trạng của doanh nghiệp mình.