Tòa án nhân dân Tối cao kiểm tra nghiệp vụ từ ngày 10/11 đến hết tháng 11/2020

Tại Công văn “Hỏa tốc” số 22/TB-VP của Văn phòng Tòa án nhân dân Tối cao, truyền đạt ý kiến của Chánh Án Tòa án nhân dân Tối cao tiến hành công tác kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, công tác khác của các Tòa án,… từ ngày 10/11 đến hết tháng 11/2020.