Vì sao phải điều chỉnh tên người sử dụng đất Khu đô thị mới Mỹ Hưng – Cienco 5?

Xuân Quý
Bài viết: 5

Việc điều chỉnh tên người sử dụng đất tại Khu đô thị mới Mỹ Hưng – Cienco 5 của UBND TP Hà Nội là để trở về đúng với doanh nghiệp được Nhà nước giao là chủ đầu tư dự án.

Những ngày gần đây, dư luận đang quan tâm về việc vì sao UBND TP Hà Nội lại ra quyết định điều chỉnh tên người sử dụng đất Khu đô thị mới Mỹ Hưng – Cienco 5 từ Công ty cổ phần phát triển địa ốc Cienco 5 (Cienco 5 Land) thành Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 – CTCP (Cienco 5).

Một số thông tin cho rằng, việc UBND TP Hà Nội ra quyết định điều chỉnh tên người sử dụng đất như vậy là vội vã, trái quy định của pháp luật, làm ảnh hưởng đến doanh nghiệp.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu, việc điều chỉnh tên người sử dụng đất của UBND TP Hà Nội là hoàn toàn đúng quy định của pháp luật và đã được các Bộ như: Công an, Xây dựng, Kế hoạch - Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường cùng các sở ngành của Hà Nội xem xét, cho ý kiến một cách kỹ lưỡng. 

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, năm 2008, UBND tỉnh Hà Tây (trước đây) đã có quyết định cho phép đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Mỹ Hưng – Cienco 5. Trong đó, chủ đầu tư là Cienco 5, doanh nghiệp thực hiện, quản lý dự án là Cienco 5 Land (do Cienco 5 thành lập để quản lý dự án).

Tuy nhiên, sau đó UBND tỉnh Hà Tây lại ra quyết định thu hồi đất và giao Cienco 5 Land để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới Mỹ Hưng - Cienco 5 chứ không giao đất cho chủ đầu tư dự án là Cienco 5.

Quyết định này của UBND tỉnh Hà Tây cũ đã bị Bộ Công An và các Bộ ngành khác nêu rõ là không đúng các quy định của Nhà nước. Trong đó, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã có nhiều văn bản gửi UBND TP Hà Nội, Sở Tài nguyên và Môi trường nêu rõ, từ kết quả điều tra cho thấy, việc UBND tỉnh Hà Tây giao đất cho Cienco 5 Land thực hiện dự án Khu đô thị Mỹ Hưng – Cienco 5 mà không giao cho Cienco 5 là không đúng với các quy định của pháp luật. 

Đồng thời, căn cứ Điều 5, 6 Bộ luật tố tụng hình sự, Cơ quan An ninh điều tra đề nghị UBND TP Hà Nội kiểm tra, rà soát và có biện pháp xử lý, điều chỉnh kịp thời.

UBND thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tập hợp hồ sơ xin ý kiến các Sở, ngành, đơn vị có liên quan (trong đó có Cienco 5 Land) thống nhất tên đơn vị chủ đầu tư giao đất thực hiện dự án và xin ý kiến Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc điều chỉnh tên người sử dụng đất.

Theo đó, các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải, Xây dựng, Tư pháp đều khẳng định: Theo hợp đồng BT, giấy chứng nhận đầu tư do Bộ KH&ĐT cấp và các Quyết định cho phép đầu tư của UBND tỉnh Hà Tây (số 961, 963, 964, 987/QĐ-UBND), Cienco 5 là nhà đầu tư dự án BT và chủ đầu tư các dự án hoàn vốn khu đô thị Thanh Hà - Cienco 5, Mỹ Hưng - Cienco 5. 

(Trích điều 5 giấy chứng nhận đầu tư dự án đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây)

Tổng cục Quản lý đất đai (Bộ Tài nguyên và Môi trường) cũng đã nêu rõ: Căn cứ quy định của pháp luật và tình hình thực hiện dự án, việc UBND tỉnh Hà Tây ban hành các quyết định giao đất cho Cienco 5 Land (là doanh nghiệp dự án) mà không giao đất cho Cienco 5 (là chủ đầu tư dự án) là không phù hợp với quy định tại Điều 55 Luật Đầu tư, Điều 87 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP và Điều 12 Nghị định số 02/2006/NĐ-CP. Do đó, UBND TP Hà Nội cần thực hiện việc điều chỉnh tên người được giao đất từ Cienco 5 Land sang Cienco 5 để hoàn thiện các thủ tục về đất đai theo quy định của pháp luật.

Như vậy, việc điều chỉnh tên người sử dụng đất tại Khu đô thị mới Mỹ Hưng – Cienco 5 của UBND TP Hà Nội từ Cienco 5 Land về Cienco 5 là để trở về đúng với doanh nghiệp được Nhà nước giao là chủ đầu tư dự án và đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật.