Đơn cử như trường hợp của Công ty TNHH Sản xuất TM-DV Th.H TV địa chỉ tại: Ấp Định An, xã Đ.H, huyện D.H (tỉnh Trà Vinh), là 01 trong 8 đơn vị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát san lấp) mỏ cát tại xã Đ.M, huyện C.L (tỉnh Trà Vinh- Mỏ 1a) được “Tổ xét chọn hồ sơ tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản” chấp nhận tại Biên bản làm việc ngày 19/8/2022 và được Sở Tài nguyên và Môi trường Công bố danh sách đủ điều kiện về hồ sơ xét chọn đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát san lấp) mỏ cát tại xã ĐM, huyện C.L (theo Thông báo số: 401/TB-STNMT ngày 07/9/2022)…

can-dam-bao-1a-1694431184.jpg
 
can-dam-bao-1b-1694431184.jpg
 
can-dam-bao-1c-1694431184.jpg
Văn bản giải trình gửi đến lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Trà Vinh.

Trước đó, ngày 23/11/2021, ở phiên đấu giá lần 1, Công ty TNHH Đầu tư phát triển hạ tầng Á Châu trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát san lấp) mỏ cát tại xã Đ.M, huyện C.L (tỉnh Trà Vinh- Mỏ 1a) với số tiền hơn 63 tỷ đồng nhưng sau đó công ty này đã có đơn xin không thực hiện dự án…

Thực hiện Công văn số 1222/UBND-NN ngày 30/3/2022 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát san lấp) mỏ cát tại xã Đ.M, huyện C.L,… Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh tổ chức phiên đấu giá công khai lần 2 vào ngày 19/9/2022. Là 01 trong 8 đơn vị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát san lấp) mỏ cát tại xã Đ.M, huyện C.L (tỉnh Trà Vinh- Mỏ 1a), Công ty TNHH Sản xuất TM-DV Th.H TV đã trúng đấu giá với mức giá đưa ra là 5,4 tỷ đồng (cao hơn mức giá khởi điểm 3,4 lần)…

Khi Công ty TNHH Sản xuất TM-DV Th.H TV chuẩn bị thủ tục tiếp nhận và triển khai thực hiện quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát san lấp) mỏ cát tại xã ĐM, huyện C.L theo kết quả trúng đấu giá… Bất ngờ, vào ngày 09/6/2023, UBND tỉnh Trà Vinh lại ban hành Thông báo số 146/TB-UBND về việc không công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát san lấp) mỏ cát tại xã ĐM, huyện C.L, tỉnh Trà Vinh (Mỏ 1a) với lý do: “Giá trúng đấu giá của mỏ tại phiên đấu giá ngày 19/9/2022 thấp bất thường so với giá trúng đấu giá lần 1 (phiên đấu giá vào ngày 23/11/2021) và so với giá trúng đấu giá của các mỏ cát khác trên địa bàn tỉnh đã được đưa ra đấu giá”- trích điểm 1 của Thông báo số 146/TB-UBND.

can-dam-bao-2-1694431184.jpg
Thông báo số 146/TB-UBND của UBND tỉnh Trà Vinh.

Một đồng chí lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Trà Vinh cho biết đã nhận được “Văn bản tường trình” của lãnh đạo Công ty TNHH Sản xuất TM-DV Th.H TV yêu cầu được thực hiện kết quả đấu giá ngày 19/9/2022, hiện vụ việc trên đang chờ ý kiến từ lãnh đạo UBND tỉnh Trà Vinh.

Ở đây có thể thấy Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh đã thực hiện đầy đủ và đúng các “Nguyên tắc đấu giá quyền khai thác khoáng sản” (Điều 3 Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản), Công ty TNHH Sản xuất TM-DV Th.H TV và 07 đơn vị khác tham gia đấu giá đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát san lấp) mỏ cát tại xã Đ.M, huyện C.L (tỉnh Trà Vinh- Mỏ 1a) thực hiện các nghĩa vụ và hội đủ điều kiện tham gia đấu giá. Kết quả là Công ty TNHH Sản xuất TM-DV Th.H TV trúng đấu giá.

Vì thế, UBND tỉnh Trà Vinh cần làm rõ cơ sở pháp lý của việc không công nhận kết quả trúng đấu giá nói trên. Trong trường hợp việc đấu giá thực hiện đúng các quy định của pháp luật và không có cơ sở hủy kết quả trúng đấu giá, cần đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của đơn vị trúng đấu giá, cấp văn bản xác nhận trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản và được hưởng các quyền khác theo quy định của pháp luật, cụ thể tại Điều 11 Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

can-dam-bao-3-1694431184.png
Điều 11 Nghị định số 22/2012/NĐ-CP.