Điều khoản sử dụng

THỎA THUẬN CUNG CẤP VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ MẠNG XÃ HỘI

 

Bằng cách truy cập và sử dụng dịch vụ mạng xã hội Công dân và Pháp luật (https://congdanphapluat.vn/), bạn phải đồng ý và tuân theo các điều khoản được quy định tại Thỏa thuận này.

  I. Nội dung và điều khoản sử dụng dịch vụ mạng xã hội Diễn đàn Công dân và Pháp luật tại trang thông tin điện tử có tên miền: congdanphapluat.vn

  1. Nội dung dịch vụ mạng xã hội Công dân và Pháp luật

  - Mạng xã hội Diễn đàn Công dân và Pháp luật tại trang thông tin điện tử có tên miền congdanphapluat.vn (sau đây gọi tắt là mạng xã hội Công dân và Pháp luật) cung cấp cho người sử dụng dịch vụ mạng xã hội tương tác, trao đổi, chia sẻ thông tin về nhận thức, thái độ, hành vi của công dân Việt Nam và việc chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân nhằm giáo dục ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng, góp phần xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

  - Người sử dụng mạng xã hội Công dân và Pháp luật có thể trao đổi thông tin thông qua kí tự, hình ảnh và các dạng thông tin số khác.

  - Mạng xã hội Công dân và Pháp luật cho phép người dùng truy cập và sử dụng mạng xã hội trên website hoặc/và trên các ứng dụng phát triển trong tương lai.

  2. Điều khoản sử dụng

  - Để truy cập và sử dụng dịch vụ mạng xã hội Công dân và Pháp luật, người sử dụng phải đồng ý và tuân theo các điều khoản được quy định tại Thỏa thuận này và quy định, quy chế mà Công dân và Pháp luật liên kết, tích hợp.

  - Khi truy cập, sử dụng mạng xã hội Công dân và Pháp luật bằng bất cứ phương tiện (máy tính, điện thoại, tivi thiết bị kết nối internet) hoặc sử dụng ứng dụng Công dân và Pháp luật thì người sử dụng cũng phải tuân theo Thoả thuận này.

  - Để đáp ứng nhu cầu sử dụng của người sử dụng, mạng xã hội Công dân và Pháp luật không ngừng hoàn thiện và phát triển, vì vậy các điều khoản quy định tại Thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội Công dân và Pháp luật có thể được cập nhật, chỉnh sửa bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước tới người sử dụng. Ban quản trị mạng xã hội Công dân và Pháp luật sẽ công bố rõ trên trang chủ của mạng xã hội về những thay đổi, bổ sung đó để người sử dụng được biết và tuân thủ.

  II. Đăng kí tài khoản và sử dụng dịch vụ

  1. Người sử dụng tự chịu trách nhiệm về năng lực hành vi trong việc đăng ký tài khoản và sử dụng mạng xã hội Công dân và Pháp luật.

  2. Sau khi người sử dụng đăng nhập vào hệ thống, người sử dụng có thể thay đổi tên thành viên. Tên thành viên phải tuân theo nội quy đặt tên theo quy định, không vi phạm những điều cấm của Thỏa thuận này.

  3. Người sử dụng phải đăng ký, đăng nhập tài khoản để sử dụng. Khi đăng ký, đăng nhập tài khoản, người sử dụng phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân theo quy định mới được sử dụng mạng xã hội Công dân và Pháp luật.

  4. Trên mạng xã hội Công dân và Pháp luật xuất hiện link website, hoặc biểu tượng website khác, những website này không thuộc kiểm soát hoặc sở hữu của Công dân và Pháp luật. Việc truy cập tới các trang khác này hoàn toàn có thể gặp rủi ro, nguy hiểm. Người sử dụng hoàn toàn chịu trách nhiệm rủi ro khi sử dụng website liên kết này. Ban quản trị mạng xã hội Công dân và Pháp luật sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ website hoặc điểm đến nào ngoài trang hệ thống các trang web của Công dân và Pháp luật.

  III. Các nội dung cấm trao đổi và chia sẻ trên mạng xã hội

  Khi sử dụng các dịch vụ mạng xã hội Công dân và Pháp luật, nghiêm cấm người sử dụng thực hiện các hành vi sau:

  1. Lợi dụng việc cung cấp, trao đổi, sử dụng thông tin trên Công dân và Pháp luật nhằm mục đích:

  - Chống lại Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền chiến tranh xâm lược, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, chủng tộc, tôn giáo;

  - Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc.

  - Tuyệt đối không bàn luận, đăng tải các nội dung về các vấn đề chính trị.

  2. Người sử dụng lợi dụng việc sử dụng mạng xã hội Công dân và Pháp luật nhằm tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định bằng bất cứ hình thức nào trên hệ thống mạng xã hội Công dân và Pháp luật.

  3. Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hoá, dịch vụ bị cấm hoặc truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm trên Công dân và Pháp luật.

  4. Khi giao tiếp với người dùng khác, người sử dụng quấy rối, chửi bới, làm phiền hay có bất kỳ hành vi thiếu văn hoá.

  5. Người sử dụng có quyền sử dụng đối với hình ảnh của mình. Khi sử dụng hình ảnh của cá nhân khác, người sử dụng phải được sự đồng ý của cá nhân đó. Nghiêm cấm việc sử dụng hình ảnh của người khác mà xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người có hình ảnh.

  6. Lợi dụng mạng xã hội Công dân và Pháp luật để thu thập thông tin của người sử dụng, công bố thông tin, tư liệu về đời tư của người sử dụng khác.

  7. Đặt tên thành viên theo tên của danh nhân, tên các vị lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, tên của cá nhân, tổ chức tội phạm, phản động, khủng bố hoặc tài khoản có ý nghĩa không lành mạnh, trái với thuần phong mỹ tục.

  8. Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, nhạo báng, xúc phạm uy tín tới tổ chức, cá nhân dưới bất kỳ hình thức nào (nhạo báng, chê bai, kỳ thị tôn giáo, giới tính, sắc tộc….).

  9. Lợi dụng Công dân và Pháp luật để tổ chức các hình thức cá cược, cờ bạc hoặc các thỏa thuận liên quan đến tiền, giấy tờ có giá và các tài sản khác.

  10. Cản trở trái pháp luật, gây rối, phá hoại hệ thống máy chủ; Cản trở việc truy cập thông tin và sử dụng các dịch vụ hợp pháp trên Công dân và Pháp luật.

  11. Sử dụng trái phép mật khẩu, khoá mật mã của các tổ chức, cá nhân, thông tin riêng, thông tin cá nhân và tài nguyên Internet.

  12. Trực tiếp hoặc gián tiếp sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm, trang web internet, dịch vụ dựa trên web, hoặc các phương tiện khác để gỡ bỏ, thay đổi, cản trở hoặc phá hoại bất kỳ bản quyền, thương hiệu, hoặc các dấu hiệu về quyền sở hữu khác được đánh dấu trên nội dung (như logo) hoặc bất kỳ hệ thống kiểm soát dữ liệu, thiết bị, biện pháp bảo vệ nội dung khác cũng như các biện pháp hạn chế truy cập từ các vùng địa lý khác nhau.

  13. Trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua bất kỳ thiết bị, phần mềm, trang web internet, dịch vụ dựa trên web, hoặc các phương tiện khác để sao chép, tải về, chụp lại, sản xuất lại, nhân bản, lưu trữ, phân phối, tải lên, xuất bản, sửa đổi, dịch thuật, phát sóng, trình chiếu, hiển thị, bán, truyền tải hoặc truyền lại nội dung.

  14. Tạo ra, tái tạo, phân phối hay quảng cáo một chi tiết của bất kỳ nội dung nào dưới bất kỳ hình thức nào mà không có sự đồng ý của Công dân và Pháp luật.

  15. Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật trên Công dân và Pháp luật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

  16. Tạo đường dẫn trái phép tới tên miền hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Tạo, cài đặt, phát tán các phần mềm độc hại, vi rút máy tính; xâm nhập trái phép, chiếm quyền điều khiển hệ thống thông tin, tạo lập công cụ tấn công trên Internet.

  17. Tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào mạng xã hội Công dân và Pháp luật.

  18. Không được có bất kỳ hành vi nào nhằm đăng nhập trái phép hoặc tìm cách đăng nhập trái phép hoặc gây thiệt hại cho hệ thống máy chủ Công dân và Pháp luật.

  19. Các hành vi khác mà pháp luật cấm.

  IV. Quy tắc quản lí xử phạt vi phạm người dùng

  1. Các nguyên tắc đối với người sử dụng:

  Người sử dụng vi phạm thỏa thuận cung cấp và sử dụng mạng xã hội thì tùy theo mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm sẽ bị xử phạt tương ứng.

  Trường hợp hành vi vi phạm của người sử dụng chưa được quy định trong thỏa thuận này thì tùy vào tính chất, mức độ của hành vi vi phạm Công dân và Pháp luật sẽ đơn phương, toàn quyền quyết định mức xử phạt hợp lý.

  Hình thức xử phạt khóa tài khoản có thời hạn hoặc vĩnh viễn.

  Các hình thức xử phạt:

  + Hình thức xử phạt 1: Khóa tài khoản 7 ngày

  + Hình thức xử phạt 2: Khóa tài khoản 15 ngày

  + Hình thức xử phạt 3: Khóa tài khoản 30 ngày hoặc khóa tài khoản vĩnh viễn.

  2. Các hình thức xử phạt.

  Hình thức xử phạt 3, khóa tài khoản 30 ngày hoặc khóa vĩnh viễn được áp dụng bao gồm các hành vi sau:

  - Người sử dụng có hành vi lợi dụng Công dân và Pháp luật nhằm chống phá nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hành vi này bao gồm nhưng không giới hạn việc người dùng đặt tên thành viên cá nhân trong phòng cộng đồng trùng tên với các vĩ nhân, các vị anh hùng của dân tộc, các vị lãnh đạo của đảng và nhà nước, hoặc người dùng có sử dụng hình ảnh, video, phát ngôn, chát… có chứa thông tin bàn luận về vấn đề chính trị hoặc tiết lộ bí mật nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

  - Thông tin, hình ảnh, video khiêu dâm: Người sử dụng đăng tải hình ảnh, âm thanh, video khiêu dâm, chat sex hoặcđăng tải thông tin về địa chỉ phòng chát sex trực tiếp, video khiêu dâm, tuyên truyền có nội dung khiêu dâm.

  - Thông tin cá cược, cờ bạc: Lợi dụng Công dân và Pháp luật, người dùng đăng tải nội dung thông tin, hình ảnh, âm thanh, video chứa thông tin để tổ chức các hình thức cá cược, cờ bạc hoặc các thỏa thuận liên quan đến tiền, hiện kim, hiện vật.

  - Lan truyền thông tin lừa đảo: Sử dụng văn bản, hình ảnh, âm thanh hoặc video có chứa thông tin lừa đảo: giả làm chính thức hoặc các tổ chức, cá nhân; gian lận, lừa đảo tài sản của người khác.

  - Phá hoại hệ thống mạng xã hội Công dân và Pháp luật: Thành viên lợi dụng việc sử dụng dịch vụ mạng xã hội để xâm nhập vào hệ thống máy chủ nhằm phá hoại dịch vụ mạng xã hội hoặc cản trở việc truy cập thông tin. Thành viên sử dụng công cụ kỹ thuật nhằm tăng điểm hoạt động, vật phẩm hoặc nhằm treo máy, spam chat.

  - Sử dụng phòng cộng đồng để lôi kéo tổ chức hội họp thực tế ở bên ngoài thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

  - Đối với những hành vi vi phạm này, ngoài việc khóa tài khoản, Ban quản trị mạng xã hội này còn cung cấp thông tin cho cơ quản chức năng có thẩm quyền để xem xét, xử lý.

  Hình thức xử phạt 2, khóa tài khoản 15 ngày theo khoản 1 điều này được áp dụng bao gồm các hành vi sau.

  Hành vi giao tiếp: Chát khiêu dâm ở mức độ nhẹ, spam chat, kích động các thành viên khác của Công dân và Pháp luật để gây rối hoặc tuyên truyền những thông tin vi phạm.

  Xâm phạm riêng tư: Sử dụng hình ảnh cá nhân của người khác, công khai những tư liệu cá nhân và những thông tin của cá nhân khác như danh tính, địa chỉ, số điện thoại mà chưa được sự đồng ý và tiến hành gọi điện quấy nhiễu hoặc khích động người khác quấy nhiễu.

  Công kích người khác: Sử dụng hình ảnh, thông tin, âm thanh hoặc video, xúc phạm, đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, nhạo báng, xúc phạm uy tín tới tổ chức, cá nhân.

  Vi phạm bản quyền: Ăn cắp các nội dung trên các kênh, sao chép hoặc trích dẫn mà không được phép sử dụng bản quyền của người khác.

  Hình thức xử phạt 1, khóa tài khoản 7 ngày theo khoản 1 điều này được áp dụng bao gồm các hành vi sau.

  a. Công kích, xuyên tạc, xúc phạm nhân phẩm các thành viên khác.

  b. Lôi kéo công đồng thành viên tham gia Phòng cộng đồng có chủ đích bằng các câu view sai phạm, vi phạm văn hóa đạo đức.

  Nếu cung cấp thông tin vi phạm đến mức phải xử lý thì đơn vị quản lý mạng xã hội sẽ chuyển cho cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

  V. Nội dung cung cấp, trao đổi thông tin.

  1. Người sử dụng Công dân và Pháp luật có thể liên hệ để cung cấp dịch vụ trực tuyến qua video có nội dung hoạt động phù hợp với các lĩnh vực hoạt động của mạng xã hội Công dân và Pháp luật mà không vi phạm pháp luật hay quy định của Công dân và Pháp luật.

  2. Nội dung đăng tải ở các chuyên mục phải phù hợp với mục đích thiết lập mạng xã hội Công dân và Pháp luật được ghi công khai dưới chân trang web.

  3. Công dân và Pháp luật không chứng thực bất kỳ nội dung nào được đăng tải, sử dụng trên phần mềm bởi bất kỳ Người sử dụng nào. Công dân và Pháp luật không cho phép các hoạt động vi phạm bản quyền và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên mạng xã hội Công dân và Pháp luật; sẽ loại bỏ tất cả các nội dung phát hành nếu được thông báo rằng những nội dung vi phạm quyền sở hữu trí tuệ mà không cần thông báo trước.

  4. Hệ thống website Công dân và Pháp luật cho phép người sử dụng đăng tải, cung cấp, trao đổi các thông tin, hình ảnh hoặc các nội dung khác lên trên website trừ những nội dung cấm được quy định trong bản Thoả thuận này và các văn bản pháp luật liên quan.

  5. Người sử dụng là người phát triển, thực hiện được quyền trò chuyện, chia sẻ kinh nghiệm, giao lưu trực tuyến,… và/hoặc những nội dung video khác phù hợp với các quy định của Công dân và Pháp luật. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không đăng tải lên Công dân và Pháp luật các nội dung đã có bản quyền, các bí mật thương mại hoặc các nội dung khác liên quan tới các quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba, trừ trường hợp bạn là chủ sở hữu hợp pháp của các nội dung này hoặc có sự chấp thuận từ chủ sở hữu.

  6. Người sử dụng có thể sẽ chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại dân sự, khả năng bị phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy tố trách nhiệm hình sự nếu có hành vi vi phạm quyền tác giả hoặc quyền liên quan.

  7. Người sử dụng đồng ý để đơn vị quản lý mạng xã hội sử dụng thông tin mà mình trao đổi, chia sẻ một cách miễn phí.

  8. Người sử dụng cũng cho phép người sử dụng được quyền sử dụng lại thông tin đăng tải của bạn bao gồm nhưng không giới hạn việc chỉnh sửa lại, biên soạn, phân tán, trình chiếu nội dung đăng tải đó vì mục đích cá nhân hoặc phi thương mại.

  9. Tại các khu vực được phép truyền phát hình ảnh, đăng tải bài viết, người sử dụng có thể chia sẻ thông tin, hình ảnh được phép dưới các định dạng chúng tôi mặc định. Người sử dụng đồng ý cam kết thực hiện trách nhiệm đảm bảo sử dụng hợp pháp nội dung thông tin số đưa lên đăng tải trên hệ thống mạng internet và mạng viễn thông.

  10. Trong mọi trường hợp, Công dân và Pháp luật được quyền xử lý các thông tin đăng tải cho phù hợp với thuần phong mỹ tục, các quy tắc đạo đức và các quy tắc đảm bảo an ninh quốc gia, và chúng tôi có toàn quyền cho phép hoặc không cho phép bài viết, thông tin, hình ảnh của người sử dụng xuất hiện hay tồn tại trên hệ thống website Công dân và Pháp luật.

  11. Người sử dụng hiểu và đồng ý rằng, khi sử dụng website và phần mềm mạng xã hội này, người sử dụng sẽ tiếp nhận nhiều nội dung thông tin, hình ảnh được đăng tải từ nhiều nguồn khác nhau. Công dân và Pháp luật không chịu trách nhiệm về mức độ chính xác, tính hữu ích, độ an toàn, hoặc các quyền sở hữu trí tuệ liên quan tới những thông tin mà người sử dụng khác đăng tải. Khi sử dụng dịch vụ mạng xã hội có thể bạn thấy một vài thông tin, bình luận do người sử dụng đăng tải không đúng sự thật, hoặc gây phản cảm, trong trường hợp này, bạn có thể liên hệ với chúng tôi để tiến hành các biện pháp cần thiết để đảm bảo quyền lợi cho người sử dụng.

  12. Công dân và Pháp luật quan tâm tới sự an toàn và riêng tư, quyền lợi của tất cả thành viên sử dụng dịch vụ mạng xã hội của mình, đặc biệt là trẻ em. Vì vậy, nếu cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của người sử dụng là trẻ em, thì họ phải có trách nhiệm xem xét và xác định nội dung nào của Công dân và Pháp luật thích hợp cho con em của mình. Tương tự, nếu người sử dụng là trẻ em thì các bé phải hỏi ý kiến cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của mình về việc nội dung mình sử dụng có phù hợp hay không.

  13. Khi người sử dụng truy cập vào dịch vụ mạng xã hội khác, ứng dụng hoặc website liên kết với mạng xã hội này, người sử dụng phải hiểu và tuân thủ những quy định về dịch vụ mạng xã hội mà người sử dụng sử dụng.

  14. Nhằm đảm bảo sự hài lòng của khách hàng, Công dân và Pháp luật luôn sáng tạo, nâng cấp dịch vụ mạng xã hội được tốt hơn, vì vậy, mạng xã hội này có thể được phát triển trên thiết bị viễn thông hoặc công nghệ khác (nếu có), và do vậy có thể những thông tin liên quan cá nhân sẽ được hiển thị bao gồm nhưng không giới hạn như địa điểm nơi bạn đang sử dụng dịch vụ.

  15. Mạng xã hội này có thể có liên kết website vì vậy khi sử dụng mạng xã hội này, người sử dụng cần phải đọc kỹ các hướng dẫn, quy định sử dụng.

  VI. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng

  6.1 Quyền của người sử dụng:

  Khi tham gia mạng xã hội Công dân và Pháp luật người sử dụng sẽ được đảm bảo các quyền lợi sau:

  a. Quyền được tự do tạo lập tài khoản tại Công dân và Pháp luật để chia sẻ trao đổi thông tin về Công dân và Pháp luật/, cũng như đăng tải những thông tin liên quan Công dân và Pháp luật/lên mạng xã hội Công dân và Pháp luật để cùng nhau trao đổi, bình luận.

  b. Quyền được Công dân và Pháp luật bảo mật thông tin tài khoản.

  c. Quyền được tự do khai thác thông tin, tự do trao đổi, bình luận miễn phí về các nội dung mạng xã hội Công dân và Pháp luật cung cấp trong phạm vi nội dung quy định tại thỏa thuận sử dụng mạng xã hội.

  d. Quyền được yêu cầu ban quản trị tiến hành các biện pháp xác mình thông tin để giải quyết các tranh chấp trong quá trình khai thác và sử dụng các thông tin, tiện ích tại Công dân và Pháp luật.

  e. Quyền được thông báo khi ban quản trị Công dân và Pháp luật cung cấp thông tin khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước.

  6.2 Nghĩa vụ của người sử dụng

  a. Tuân thủ quy chế quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội.

  b. Tự mình chịu trách nhiệm trước pháp luật và đơn vị thiết lập mạng xã hội về nội dung thông tin do mình lưu trữ, cung cấp, truyền đưa trên mạng xã hội mà mình là thành viên.

  c. Người sử dụng có trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản, nếu những thông tin trên bị tiết lộ dưới bất kỳ hình thức nào thì Người sử dụng phải chấp nhận những rủi ro phát sinh. Công dân và Pháp luật sẽ căn cứ vào những thông tin hiện có trong tài khoản để làm căn cứ quyết định chủ sở hữu tài khoản nếu có tranh chấp và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh.

  d. Người sử dụng đồng ý sẽ thông báo ngay cho Công dân và Pháp luật về bất kỳ trường hợp nào sử dụng trái phép tài khoản và mật khẩu của mình hoặc bất kỳ các hành động phá vỡ hệ thống bảo mật nào. Người sử dụng cũng bảo đảm rằng, bạn luôn thoát tài khoản của mình sau mỗi lần sử dụng.

  Khi phát hiện ra lỗi của Công dân và Pháp luật, người sử dụng hãy thông báo cho chúng tôi qua hai hệ thống sau:

  Điện thoại: 0942.368.555

  Email: [email protected]

  e. Người sử dụng có thể sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính, bị truy tố trách nhiệm hình sự nếu vi phạm về quyền tác giả, quyền liên quan cũng như các quy định của pháp luật khác khi sử dụng mạng xã hội Công dân và Pháp luật.

  f. Người sử dụng phải tuân thủ tuyệt đối quy định về các hành vi cấm, các nội dung trao đổi cung cấp thông tin được quy định trong quy chế này. Nếu vi phạm một hoặc nhiều hành vi, tùy thuộc vào mức độ vi phạm Công dân và Pháp luật sẽ tiến hành khóa tài khoản vĩnh viễn và có thể bị ban quản trị yêu cầu cơ quan chức năng xử lý vi phạm, truy tố người vi phạm trước pháp luật nếu cần thiết.

  g. Thực hiện quyền và trách nhiệm khác theo quy định pháp luật.

  VII. Quyền và trách nhiệm của Công ty:

  7.1 Quyền của đơn vị thiết lập mạng xã hội Công dân và Pháp luật

  a. Cung cấp dịch vụ mạng xã hội cho công cộng trừ các dịch vụ bị cấm theo quy định của pháp luật.

  b. Trong quá trình sử dụng dịch vụ mạng xã hội, nếu thành viên vi phạm bất cứ điều khoản nào trong Thỏa thuận cung cấp dịch vụ mạng xã hội này, chúng tôi có toàn quyền chấm dứt, xóa bỏ tài khoản của người vi phạm mà không cần sự đồng ý của thành viên đó và không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với họ.

  c. Mọi vi phạm của chủ tài khoản trong quá trình sử dụng mạng xã hội Công dân và Pháp luật, chúng tôi có quyền tước bỏ mọi quyền lợi của chủ tài khoản đối với việc sử dụng dịch vụ mạng xã hội cũng như sẽ yêu cầu cơ quan chức năng xử lý vi phạm, truy tố người vi phạm trước pháp luật nếu cần thiết.

  d. Khi phát hiện những vi phạm như hacking, truyền bá nội dung cấm hoặc những lỗi khác, Ban quản trị của Công dân và Pháp luật có quyền sử dụng những thông tin mà người sử dụng cung cấp khi đăng ký tài khoản để chuyển cho Cơ quan chức năng giải quyết theo quy định của pháp luật.

  e. Khi phát hiện những vi phạm về nội dung cấm được quy định tại Thỏa thuận này, Ban quản trị của Công dân và Pháp luật có quyền tắt ngay lập tức các video đang được phát sóng bởi người sử dụng và/hoặc cảnh cáo, khóa, tạm dừng chat của người sử dụng vi phạm. Trong trường hợp nhận được tố cáo của người sử dụng khác, Ban quản trị của Công dân và Pháp luật sẽ tiến hành giám sát kiểm tra và log data cùng những chứng cứ liên quan, nếu phát hiện vi phạm Công dân và Pháp luật có quyền tắt ngay lập tức các video đang được phát sóng bởi người sử dụng và/hoặc cảnh cáo, khóa, tạm dừng chat của người sử dụng vi phạm. Chúng tôi (Công dân và Pháp luật) có toàn quyền quyết định các hình thức xử lý đối với các trường hợp vi phạm. Tuỳ vào tính chất sự việc, mức độ ảnh hưởng và nghiêm trọng, chúng tôi sẽ đưa ra hình thức xử lý phù hợp. Quyết định của Công dân và Pháp luật là quyết định cuối cùng và người dùng đồng ý chấp hành.

  7.2 Trách nhiệm của Ban quản trị của mạng xã hội Công dân và Pháp luật

  a. Công khai thỏa thuận cung cấp và sự dụng mạng xã hội

  b. Có trách nhiệm hỗ trợ chủ tài khoản trong quá trình sử dụng mạng xã hội Công dân và Pháp luật.

  c. Có trách nhiệm bảo đảm bí mật thông tin riêng, thông tin cá nhân của người sử dụng, thông báo cho người sử dụng về quyền, trách nhiệm và các rủi ro khi lưu trữ, trao đổi và chia sẻ thông tin trên mạng.

  d. Bảo đảm quyền quyết định của người sử dụng khi cho phép thông tin cá nhân của mình được cung cấp cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khác.

  e. Không được chủ động cung cấp thông tin công cộng có nội dung vi phạm tại điều 5 Nghị định 72/2013/NĐ-CP về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng.

  f. Phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để loại bỏ ngăn chặn thông tin có nội dung vi phạm quy định tại điều 5 nghị định 72/2013/NĐ-CP về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng khi có yêu cầu.

  g. Cung cấp thông tin cá nhân và thông tin riêng của người sử dụng có liên quan đến hoạt động khủng bố, tội phạm, vi phạm pháp luật khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  h. Có ít nhất 01 hệ thống máy chủ đặt tại Việt Nam đáp ứng việc thanh tra, kiểm tra, lưu trữ, cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và giải quyết khiếu nại của khách hàng đối với việc cung cấp dịch vụ theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

  i. Thực hiện việc đăng ký, lưu trữ và quản lý thông tin cá nhân của người thiết lập trang thông tin điện tử cá nhân và người cung cấp thông tin khác trên mạng xã hội theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông. Bảo đảm chỉ những người đã cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân theo quy định mới được thiết lập trang thông tin điện tử cá nhân hoặc cung cấp thông tin trên mạng xã hội.

  j. Báo cáo theo quy định và chịu sự thanh tra, kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

  k. Nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng các trường hợp phát sinh trong quá trình sử dụng Công dân và Pháp luật, tuy nhiên chúng tôi chỉ hỗ trợ, nhận và giải quyết đối với tài khoản đăng ký đầy đủ thông tin, trung thực và chính xác.

  VIII. Giới hạn trách nhiệm và từ chối đảm bảo.

  1. Chúng tôi (mạng xã hội Công dân và Pháp luật) sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp bất khả kháng đối với các vấn đề về hệ thống trong quá trình bạn sử dụng mạng xã hội Công dân và Pháp luật.

  2. Nếu phát sinh rủi ro, thiệt hại trong trường hợp bất khả kháng bao gồm nhưng không giới hạn như chập điện, hư hỏng phần cứng, phần mềm, sự cố đường truyền internet hoặc do thiên tai ... người dùng phải chấp nhận những rủi ro, thiệt hại nếu có. Chúng tôi cam kết sẽ nỗ lực giảm thiểu những rủi ro, thiệt hại phát sinh tuy nhiên Công dân và Pháp luật sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào phát sinh trong các trường hợp này.

  3. Chúng tôi (Công dân và Pháp luật) hoàn toàn không chịu trách nhiệm rủi ro về mọi giao dịch của người sử dụng với bên thứ 3 trong quá trình sử dụng dịch vụ trên mạng xã hội Công dân và Pháp luật. Khi bạn sử dụng dịch vụ mạng xã hội và/hoặc giao dịch với bên thứ 3, người sử dụng đã hiểu và đồng ý tự chịu trách nhiệm những rủi ro phát sinh.

  4. Bài viết, clip, video của Người sử dụng có thể có những hạn chế, có thể gây phản đối, hoặc không phù hợp trong một số trường hợp, điều kiện, hoàn cảnh nhất định. Công dân và Pháp luật không chịu trách nhiệm nội dung đối với bất kỳ bài viết, video, hình ảnh, thông tin nào mà thành viên đăng tải. Nội dung được đăng tải không phản ánh quan điểm hay chính sách của chúng tôi (Công dân và Pháp luật). Chúng tôi có quyền, nhưng không có nghĩa vụ, giám sát và hạn chế hoặc loại bỏ các nội dung đăng tải trên, trừ khi chúng tôi có cơ sở cho rằng, nội dung được đăng tải là vi phạm thỏa thuận này cũng như vi phạm pháp luật.

  IX. Bản quyền và quy trình báo cáo vi phạm bản quyền

  1. Tại các khu vực được phép đăng tải nội dung, người sử dụng có thể chia sẻ thông tin được phép dưới các định dạng chúng tôi mặc định và bạn phải tự chịu trách nhiệm đối với các nội dung, thông tin, hình ảnh và bất kỳ sự chia sẻ nào khác cũng như tính hợp pháp, các trách nhiệm pháp lý đối với nội dung, thông tin, chia sẻ của người sử dụng với cá nhân người sử dụng hoặc nhóm người sử dụng, tổ chức sử dụng. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, chúng tôi vẫn được bảo lưu quyền xử lý các thông tin đăng tải cho phù hợp với thuần phong mỹ tục, các quy tắc đạo đức và các quy tắc đảm bảo an ninh quốc gia, và chúng tôi có toàn quyền cho phép hoặc không cho phép bài viết của người sử dụng xuất hiện hay tồn tại trên diễn đàn hoặc tại các khu vực được phép chia sẻ thông tin.

  2. Chúng tôi có toàn quyền quyết định các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến mạng xã hội Công dân và Pháp luật. Các tổ chức, cá nhân muốn sử dụng các ý tưởng, nội dung liên quan đến mạng xã hội này cần phải được chúng tôi cho phép bằng văn bản.

  3. Người sử dụng đồng ý để chúng tôi tự do sử dụng, tiết lộ, áp dụng và sửa đổi bất kỳ ý tưởng, khái niệm, cách thức, đề xuất, gợi ý, bình luận hoặc hình thức thông báo nào khác mà người sử dụng cung cấp cho chúng tôi thông qua việc sử dụng dịch vụ mạng xã hội Công dân và Pháp luật một cách hoàn toàn miễn phí. Người sử dụng từ bỏ và đồng ý từ bỏ bất kỳ quyền và yêu cầu với bất kỳ khoản tiền thưởng, phí, nhuận bút, lệ phí hoặc các kiểu chi trả khác liên quan đến việc chúng tôi sử dụng, tiết lộ, áp dụng, chỉnh sửa bất kỳ hoặc tất cả phản hồi của người sử dụng.

  4. Quy trình báo cáo vi phạm bản quyền:

  Nếu người sử dụng tin rằng bất kỳ nội dung, tài liệu, hình ảnh, video hoặc các tài liệu khác của mình được cung cấp thông qua dịch vụ Công dân và Pháp luật đang bị vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, vui lòng thông báo cho chúng tôi về việc vi phạm bản quyền theo quy trình cụ thể được quy định dưới đây.

  Chúng tôi sẽ xử lý từng thông báo vi phạm bản quyền mà chúng tôi nhận được và xử lý theo quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ.

  Để giúp chúng tôi có đủ cơ sở đáp ứng các yêu cầu của bạn, vui lòng gửi thông báo bằng văn bản với các thông tin sau:

  + Chữ ký thật của người được ủy quyền thay mặt cho chủ sở hữu của một sản phẩm độc quyền.

  + Mô tả tác phẩm có bản quyền mà bạn cho là bị vi phạm,

  + Mô tả về nơi mà các tài liệu người sử dụng cho là vi phạm nằm trên mạng xã hội Công dân và Pháp luật đủ để cho phép chúng tôi xác định vị trí tài liệu đó.

  + Thông tin liên hệ của người sử dụng như địa chỉ, số điện thoại, email để Công dân và Pháp luật có thể liên hệ với người sử dụng.

  + Bạn tuyên bố rằng bạn tin tưởng việc sử dụng nội dung đó là không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả, đại lý độc quyền hoặc pháp luật;

  + Người sử dụng tuyên bố rằng các thông tin trong thông báo của mình là chính xác và chấp nhận hình phạt về tội khai man mà bạn được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu bản quyền.

  + Nếu tài khoản Công dân và Pháp luật vi phạm về sở hữu trí tuệ thông qua việc người sử dụng gửi thông báo, nếu kết quả cho thấy tài khoản có sự vi phạm thì tùy vào mức độ nghiêm trọng của sự việc, chúng tôi (Công dân và Pháp luật) có toàn quyền quyết định xóa tài khoản vi phạm đó.

  Điện thoại: 0942.368.555 Email: [email protected]

  X. Những rủi ro khi lưu trữ, trao đổi và chia sẻ thông tin trên internet

  Khi chia sẻ thông tin trên các diễn đàn, mạng xã hội, bạn thường cập nhật thông tin trong phần tiểu sử, ảnh, cập nhật trạng thái (những tin bạn chia sẻ với những người trong danh sách bạn bè) và bình luận (những hồi đáp của bạn về phần cập nhật trạng thái của người khác). Những thông tin này có chiều hướng tăng dần và thường xuyên được cập nhật liên tục. Chẳng hạn, bạn có thể để lộ địa chỉ nơi mình sống, thời gian bạn thường có mặt (và vắng mặt) ở nhà, nơi làm việc hoặc trường của người sử dụng. Việc chia sẻ này vô tình tạo điều kiện cho những kẻ có mưu đồ bất chính có thông tin để lên kế hoạch thực hiện một vụ án. (trộm cắp, giết người, hiếp dâm …)

  Nhiều người sử dụng internet dễ dàng để lộ thông tin trong trang cá nhân của mình. Các thông tin có thể bị bộc lộ như địa chỉ hòm thư điện tử, ngày tháng năm sinh hay số điện thoại có thể khiến bạn bị quấy rối, xâm phạm và mạo danh trên mạng.

  Nhiều người không lường trước được rằng một khi thông tin được chia sẻ trao đổi trên mạng, nó trở thành thông tin công cộng. Ngay cả khi chỉ chia sẻ cập nhật trạng thái với một người hoặc một nhóm người thì người sử dụng cũng không thế kiểm soát được những người này sẽ làm gì với những thông tin ấy. Mặt khác, bất kỳ thông tin nào được chia sẻ trên mạng cũng có thể được xem là thông tin công cộng và từ chỗ là thông tin riêng tư sẽ bị chia sẻ và phổ biến rộng rãi.

  Trong phạm vi của mình, Đơn vị thiết lập mạng xã hội sẽ bảo đảm tối đa thông tin cá nhân thành viên, tuy nhiên trong môi trường Internet dễ bị tấn công và xâm phạm là khó tránh khỏi.

  XI. Cơ chế giải quyết khiếu nại, tranh chấp

  Thời hạn giải quyết khi có khiếu nại, tranh chấp phát sinh là 2 tuần, theo quy trình cụ thể sau:

  Bước 1: Khi có tranh chấp xảy ra (từ 3 đến 5 ngày):

  Đối với người gửi khiếu nại tranh chấp cần có trách nhiệm cung cấp các chứng cứ thông tin xác thực liên quan đến sự việc đang gây mâu thuẫn.

  Đối với Công dân và Pháp luật sẽ có trách nhiệm kiểm tra các chứng cứ, thông tin mà bên khiếu nại đưa ra và có phản hồi thông qua hệ thống đã nhận khiếu nại.

  Bước 2: Giải quyết tranh chấp (từ 4 tới 6 ngày):

  Trong trường hợp tranh chấp phát sinh đã được chứng minh từ lỗi của một thành viên xác định Công dân và Pháp luật sẽ có biện pháp cảnh cáo, khóa tài khoản hoặc chuyển cho cơ quan pháp luật có thẩm quyền tùy theo mức độ của sai phạm. Công dân và Pháp luật sẽ chấm dứt và gỡ bỏ toàn bộ bài viết, bình luận của thành viên đó trên Công dân và Pháp luật đồng thời yêu cầu thành viên đó phải công khai xin lỗi bên đã bị xâm phạm.

  Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh từ trao đổi giữa các bên, thì một trong 2 bên sẽ có quyền nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên.

  Bước 3: Nghĩa vụ thông báo (2 ngày):

  Sau khi các bên đã giải quyết xong tranh chấp phải có trách nhiệm báo lại cho Ban quản trị Công dân và Pháp luật.

  Công dân và Pháp luật có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại và hỗ trợ các thành viên của mạng xã hội giải quyết các tranh chấp trong phạm vi của mạng xã hội.

  Những thành viên là các nhân tổ chức có thể gửi khiếu nại về hai kênh hỗ trợ sau:

  Điện thoại: 0942.368.555 Email: [email protected]

  Công dân và Pháp luật tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về giải quyết các tranh chấp, khiếu nại của các thành viên tham gia mạng xã hội. Vì vậy, đề nghị các thành viên đăng ký hoặc viết bình luận tôn trọng lẫn nhau đồng thời cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin liên quan đến nhân thân. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận trong thông tin đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

  XII. Thu thập thông tin cá nhân và chính sách bảo vệ thông tin cá nhân, thông tin riêng của Người sử dụng dịch vụ mạng xã hội.

  1. Phạm vi thu thập thông tin

  Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Mạng xã hội bao gồm các thông tin sau: họ và tên, ngày tháng năm sinh, số chứng minh nhân dân (căn cước công dân, hộ chiếu), email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập. Đây là các thông tin cá nhân mà cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để liên hệ xác nhận khi thành viên đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho chính các thành viên.

  Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho mạng xã hội Công dân và Pháp luật về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

  Khi tiến hành thu thập thông tin sẽ phải thông báo với:

  - Người sử dụng, tham gia vào mạng xã hội:

  - Trường hợp người sử dụng đồng ý cung cấp thông tin: có thể tạo lập tài khoản cá nhân để tham gia vào sử dụng các tiện ích của mạng xã hội trong phạm vi theo thỏa thuận đã đồng ý khi tiến hành tạo lập tài khoản.

  Trường hợp người sử dụng không đồng ý: không phát sinh quyền và nghĩa vụ đối với trang mạng xã hội.

  2. Mục đích sử dụng thông tin

  Mạng xã hội Công dân và Pháp luật sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

  - Cung cấp các dịch vụ đến Thành viên;

  - Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và mạng xã hội Công dân và Pháp luật;

  - Ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo Thành viên;

  - Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.

  - Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến hoạt động tại Công dân và Pháp luật.

  - Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Mạng xã hội Công dân và Pháp luật có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

  3. Thời gian lưu trữ thông tin

  Toàn bộ các dữ liệu thông tin về tài khoản, thời gian đăng nhập, đăng xuất, địa chỉ IP của người sử dụng và nhật ký xử lý thông tin đăng tải trên Công dân và Pháp luật, địa chỉ IP của người sử dụng đều được lưu tại máy chủ của Đơn vị thiết lập mạng xã hội và thời gian lưu trữ thông tin là 05 năm

  4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

  Tên đơn vị quản lý mạng xã hội: Công ty Cổ phần Truyền thông HT

  Mã số doanh nghiệp 0107759826

  Địa chỉ: Số 30 Hồ Tùng Mậu, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

  Điện thoại: 0942.368.555 [email protected]

  Người đại diện theo pháp luật: Ông Trần Văn Tiến.

  Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc.

  5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

  - Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Công dân và Pháp luật thực hiện việc này.

  - Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Mạng xã hội Công dân và Pháp luật. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Công dân và Pháp luật sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.

  Điện thoại: 0942.368.555 Email: [email protected]

  6. Chính sách bảo mật thông tin cá nhân thành viên

  - Thông tin cá nhân của thành viên trên Công dân và Pháp luật được Công dân và Pháp luật cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Công dân và Pháp luật.Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của thành viên đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

  - Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

  - Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, Công dân và Pháp luật sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

  - Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin trao đổi của các thành viên và được số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của Công dân và Pháp luật.

  - Ban quản lý Công dân và Pháp luật yêu cầu các cá nhân khi tham gia là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại … và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản trị Công dân và Pháp luật không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

  XIII. Hiệu lực của thỏa thuận.

  1. Các điều khoản quy định tại Thỏa thuận này được quy định trên website có thể được cập nhật, chỉnh sửa bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước tới người sử dụng. Công dân và Pháp luật sẽ công bố rõ trên website, blog-Tin tức về những thay đổi, bổ sung đó.

  2. Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản trong Thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội Công dân và Pháp luật này xung đột với các quy định của luật pháp Việt Nam, điều khoản đó sẽ được chỉnh sửa cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, phần còn lại của Thỏa thuận vẫn giữ nguyên giá trị./.

  BAN QUẢN TRỊ MXH