Chỉ thị 10 của TP.HCM quy định những gì mà người dân cần phải biết?

Văn Bình
Bài viết: 12

Người Sài Gòn chịu khó áp dụng các biện pháp siết chặt chống dịch để sớm quay lại cuộc sống bình thường nhé!

    202062441-10158471662393789-1840729082806119504-n-1624236596.jpg