Công khai giá dịch vụ khám chữa bệnh đối với bệnh viện công lập

Luật gia Đoàn Duy Số
Bài viết: 6

Thông tư 05/2021/TT-BYT của Bộ Y tế về việc quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập đã quy định về những nội dung mà bệnh viện công lập phải công khai.

  tai-xuong-1-1624369732.jpg

  Bệnh viện công lập phải công khai giá dịch vụ khám chữa bệnh  (Hình minh họa).

  Theo đó, Điều 10 Thông tư này quy định những việc phải công khai đối với người bệnh và người đại diện hợp pháp của người bệnh gồm:

  - Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu của người bệnh; giá các loại dịch vụ khác tại đơn vị.

  - Giá thu dịch vụ khám, chữa bệnh đối với người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế, giá thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không theo yêu cầu đối với người bệnh không có thẻ bảo hiểm y tế; chế độ miễn, giảm giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; thực hiện chính sách bảo hiểm y tế; thanh toán giá và chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

  - Quy định về quyền lợi và nghĩa vụ của người bệnh.

  - Nội quy đơn vị, sơ đồ chỉ dẫn các khoa, phòng và đơn vị trực thuộc.

  - Các quy trình, thủ tục khám bệnh, chữa bệnh và các thủ tục khác có liên quan.

  - Lịch làm việc, lịch trực hàng ngày của viên chức, người lao động trong đơn vị; lịch tiếp công dân của người đứng đầu đơn vị.

  - Bộ phận tiếp công dân, giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của đơn vị.

  - Số điện thoại đường dây nóng của Bộ Y tế.

  - Những vụ việc, hành vi gây mất trật tự, xâm phạm thân thể, sức khỏe, tính mạng hoặc xúc phạm danh dự, nhân phẩm của viên chức, người lao động đơn vị.

  - Kết quả, số điểm đánh giá sự hài lòng của người bệnh.

  Về hình thức công khai

  - Niêm yết công khai, chạy thông tin trên băng thông tin điện tử bằng các hình thức:

  + Các văn bản, bản vẽ, sơ đồ chỉ dẫn, dấu chỉ đường đến các khu vực, khoa, phòng và đơn vị trực thuộc trong đơn vị.

  + Các bản nội quy, quy định, giá các loại dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và giá các loại dịch vụ phục vụ người bệnh tại các địa điểm thuận lợi có nhiều người bệnh qua lại.

  - Thông tin, truyền thông, tư vấn

  Tổ chức thông tin, truyền thông, tư vấn về chế độ chính sách, những vấn đề có liên quan đến việc khám bệnh, chữa bệnh kể từ khi người bệnh mới đến phòng khám bệnh, phòng cấp cứu, buồng bệnh.

  - Thông báo trực tiếp với người bệnh, người đại diện hợp pháp của người bệnh; tổ chức sinh hoạt hội đồng người bệnh của khoa, phòng và đơn vị.

  Như vậy, theo quy định trên, các bệnh viện công lập phải thực hiện công khai giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bằng các hình thức theo quy định, chủ yếu để người bệnh dễ nhìn, dễ biết.

  Thông tư 05/2021/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 01/7/2021.