Tiền Giang: Chuẩn y nhân sự huyện Gò Công Đông

Trương Vĩnh Anh Duy
Bài viết: 149

Lần lượt từ ngày 03/9/2020 đến ngày 11/9/2020, Ban thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang và Ban thường vụ Huyện ủy- Hội đồng nhân dân huyện Gò Công Đông đã tiến hành công bố nhiều quyết định chuẩn y nhân sự quan trọng ở địa phương…

Lần lượt từ ngày 03/9/2020 đến ngày 11/9/2020, Ban thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang và Ban thường vụ Huyện ủy- Hội đồng nhân dân huyện Gò Công Đông đã tiến hành công bố nhiều quyết định chuẩn y nhân sự quan trọng ở địa phương… Bố trí đội ngũ cán bộ từng bước phát triển cả về số lượng và chất lượng, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nhiều cán bộ năng động, sáng tạo, thích ứng với xu thế hội nhập,… Đa số cán bộ ở các cấp có năng lực, phẩm chất, uy tín và bảo đảm nguồn cán bộ quy hoạch chuyển tiếp giữa các thế hệ.
 

Đồng chí Lê Văn Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trao quyết định nghỉ hưu cho 3 đồng chí: Đoàn Văn Ngon - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Ngô Văn Nhiên- Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và Trần Văn Thành - Chủ tịch UBND huyện Gò Công Đông.

Cụ thể vào ngày 03/9/2020, đồng chí Lê Văn Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã triển khai các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chuẩn y kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Gò Công Đông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025… Theo đó, hội nghị đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm: Quyết định chuẩn y Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Gò Công Đông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 39 đồng chí; Ban Thường vụ Huyện ủy gồm 13 đồng chí; chuẩn y đồng chí Nguyễn Thành Diệu giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy, 02 Phó Bí thư Huyện ủy gồm đồng chí Trần Công Việt và đồng chí Lê Văn Sơn; Quyết định chuẩn y kết quả bầu cử Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Gò Công Đông gồm 7 đồng chí, đồng chí Lê Hoàng Việt - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy. 

Đồng chí Trần Công Việt - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy trao quyết định phân công cán bộ lãnh đạo của Thường vụ Huyện ủy Gò Công Đông.

Ngày 07/9/2020, Ban Thường vụ Huyện ủy Gò Công Đông tổ chức Hội nghị triển khai các quyết định của Huyện ủy về điều động, phân công cán bộ trực thuộc các Ban Xây dựng Đảng – Đoàn thể như sau: phân công đồng chí Nguyễn Thanh Phương – UVTV, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện giữ nhiệm vụ Ủy viên Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy đồng thời Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện. Điều động đồng chí Nguyễn Thị Huỳnh Trang – UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đồng thời Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện đến Đảng ủy xã Kiểng Phước nhận công tác và chỉ định vào Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ nhiệm vụ Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy xã Kiểng Phước, nhiệm kỳ 2020-2025. Phân công đồng chí Trương Hồng Phong – Ủy viên Thường vụ - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Huyện ủy giữ nhiệm vụ Ủy viên Thường vụ Huyện ủy - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đồng thời Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Gò Công Đông. Điều động và phân công đồng chí Trương Thị Mỹ Phượng – Huyện ủy viên, cán bộ Văn phòng Huyện ủy đến công tác và giữ nhiệm vụ Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

 

Đại biểu bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Đông, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngày 11/9/2020, Hội đồng nhân dân huyện Gò Công Đông khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 13 (kỳ họp chuyên đề). Tham dự kỳ họp có ông Lê Văn Nghĩa - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - phụ trách huyện Gò Công Đông; ông Nguyễn Chí Trung - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy - Trưởng Ban Dân vận - Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; ông Phạm Văn Bảy - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, ông Trương Công Phò - nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Nguyễn Thành Diệu - Tỉnh Ủy viên - Bí thư Huyện ủy; ông Trần Công Việt - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; ông Trần Văn Thành - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; Ông Lê Văn Sơn - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện chủ trì hội nghị… 

Kỳ họp chuyên đề lần này thực hiện quy trình miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Đông, nhiệm kỳ 2016-2021… Kết quả: ông Trần Công Việt-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy được bầu giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện (khóa XI), ông Lê Văn Sơn - Phó Bí thư Huyện Ủy - được bầu giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; bà Lê Hồng Tâm - Huyện ủy viên - Bí thư Đảng ủy xã Bình Nghị được bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, ông Lê Thành Vinh - Huyện ủy viên - Trưởng Phòng Tài nguyên - Môi trường được bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Đông, nhiệm kỳ 2016-2021.