Trà Vinh có tân Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Trương Vĩnh Anh Duy
Bài viết: 152

Ngày 6/11, Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh công bố kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại kỳ họp chuyên đề khóa 9 lần thứ 17, diễn ra vào ngày 5/11/2020… 

Bên cạnh đó, kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vình khóa 9 lần thứ 17 cũng đã trao quyết định nghỉ hưu, miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đối với các đồng chí lãnh đạo ở nhiệm kỳ 2016- 2021.

Quang cảnh kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh Trà Vinh khóa 9 lần thứ 17.

Nhiều phóng viên báo chí có mặt để chuyển tải thông tin về kỳ họp.

Trên cơ sở tờ trình của HĐND tỉnh Trà Vinh, kỳ họp đã tiến hành xem xét, biểu quyết, nhất trí miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016- 2021 với ông Đồng Văn Lâm (do nghỉ hưu theo Nghị định số 26/2015 của Chính phủ)… Đại biểu HĐND tỉnh khóa 9 tại Kỳ họp lần thứ 17 nhất trí bầu ông Lê Văn Hẳn- Phó Bí thư Tỉnh ủy và là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2016- 2021 giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh khóa XI (nhiệm kỳ 2016- 2021) với 100% số phiếu tán thành.

Ông Trần Trí Dũng- Chủ tịch HĐND tỉnh Trà Vinh công bố quyết định nghỉ hưu và tặng hoa cho ông Đồng Văn Lâm-Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh. 

Ông Ngô Chí Cường- Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh chúc mừng ông Kim Ngọc Thái (từ trái sang) được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh và ông Lê Văn Hẳn (từ phải sang) được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh. 

Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh Trà Vinh khóa 9 lần thứ 17 cũng bỏ phiếu tán thành và thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2016- 2021 đối với ông Trần Trí Dũng (do nghỉ hưu theo qui định)… Đồng thời Đại biểu HĐND tỉnh khoá 9 tại kỳ họp đã bỏ phiếu bầu ông Kim Ngọc Thái- Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Trà Vinh khóa XI (nhiệm kỳ 2016- 2021) với 100% số phiếu tán thành.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND tỉnh khóa XI.

Cũng tại Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh Trà Vinh lần thứ 17, các đại biểu cũng đã biếu quyết bỏ phiếu miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh đối với ông Trần Anh Dũng (nghỉ hưu theo qui định) và miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2016- 2021 đối với các cán bộ: Phạm Khải Trung- nguyên Chánh Thanh tra tỉnh (nghỉ hưu theo chế độ) và ông Trần Văn Phong- nguyên Giám đốc Sở Tư pháp, được bố trí công tác khác…

Ông Kim Ngọc Thái- tân Chủ tịch HĐND tỉnh Trà Vinh phát biểu cảm ơn sự đóng góp của thế hệ lãnh đạo đi trước.

Đại biểu HĐND tỉnh Trà Vinh cũng đã bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên UBND tỉnh Trà Vinh khóa XI (nhiệm kỳ 2016- 2021) đối với các đồng chí: Trần Văn Ba- Chánh Thanh tra tỉnh, Lâm Sáng Tươi- Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh… 

Phát biểu tại Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh Trà Vinh khóa 9 lần thứ 17, ông Kim Ngọc Thái- Chủ tịch HĐND tỉnh Trà Vinh khóa XI (nhiệm kỳ 2016-2021), ghi nhận sự đóng góp của các Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, các thành viên HĐND, Ủy viên UBND,... trong sự phát triển toàn diện của quê hương Trà Vinh và mong muốn đón nhận sự quan tâm, tiếp tục đóng góp của các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh Trà Vinh, để Trà Vinh ngày thêm phát triển, giàu đẹp.