Vĩnh Long khởi động nhiều dự án phát triển kinh tế - xã hội

Trương Vĩnh Anh Duy
Bài viết: 149

Mới đây vào ngày 25/3, UBND tỉnh Vĩnh Long đã ban hành nhiều quyết định phê duyệt triển khai các dự án cơ bản, với mục đích phát triển kinh tế- xã hội nhiều địa phương trực thuộc tỉnh.

Ngày 25/3, ông Lê Quang Trung- Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Vĩnh Long đã ký nhiều quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Đường liên ấp từ tuyến dân cư xã Tân Bình- tuyến dân cư xã Tân Quới (huyện Bình Tân), phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án Đường liên ấp lộ Bờ Gòn, xã Tân Bình (huyện Bình Tân), phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Khu tái định cư dân cư thị xã Bình Minh,…

vinh-long-khoi-dong-1-1616816490.jpg
 

Cụ thể tại Quyết định số 682/QĐ-UBND, UBND tỉnh Vĩnh Long đồng ý phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Đường liên ấp từ tuyến dân cư xã Tân Bình- tuyến dân cư xã Tân Quới (huyện Bình Tân)… Phần đường: Chiều dài tuyến đường khoảng 1.760 m; tải trọng trục 5 tấn, mặt đường láng nhựa rộng 3,5m, nền đường rộng 6,5m, cao trình thiết kế dự kiến +2.5m… Phần cầu: Xây dựng mới 2 cầu bê tông cốt thép trên tuyến (Cầu Kinh Bờ Đai và cầu Ông Ba Lụa), tải trọng trục 8 tấn, khổ cầu rộng 4,5m, mặt cầu thong xe rộng 4m, đường dân sinh... Cống ngang đường: Đầu tư lắp đặt 1 cống bê tông cốt thép có đường kính 1000mm…  Tổng mức đầu tư: 14.999.115.000 đồng.

vinh-long-khoi-dong-2a-1616816490.jpg
 
vinh-long-khoi-dong-2b-1616816490.jpg
 

Kế đến là Quyết định số 683/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án Đường liên ấp lộ Bờ Gòn, xã Tân Bình (huyện Bình Tân)… Phần đường: Tổng chiều dài tuyến khoảng 2300 m; tải trọng trục 5 tấn, mặt đường láng nhựa rộng 3,5m, nền đường rộng 6,5m, cao trình thiết kế dự kiến +2.5m… Cống ngang đường: Đầu tư lắp đặt 4 cống bê tông cốt thép có đường kính 600 đến 1000mm… Phần cầu: Đầu tư 2 cầu trên tuyến (cầu Thống Nhất, cầu Thổ Điểu), tải trọng trục 8 tấn, khổ cầu rộng 4,5m, mặt cầu thông xe rộng 4m, đường dân sinh... Tổng mức đầu tư: 27.776.243.000 đồng.

vinh-long-khoi-dong-2c-1616816490.jpg
 
vinh-long-khoi-dong-2d-1616816490.jpg
 

Và tại Quyết định số 688/QĐ-UBND, UBND tỉnh Vĩnh Long phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình “Khu tái định cư dân cư thị xã Bình Minh”,… Theo đó, nguồn vốn đầu tư ban đầu được duyệt là khoảng 85.000 triệu đồng và phần còn lại sử dụng vốn ngân sách thị xã Bình Minh, Nguồn vốn đầu tư điều chỉnh: Vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ khoảng 250.000 triệu đồng (trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khoảng 165.000 triệu đồng, sau khi dự án hoàn thành, bố trí tái định cư cho người dân,… UBND tỉnh cũng đề nghị Ủy ban nhân dân thị xã Bình Minh thực hiện hoàn trả ngân sách tỉnh đối với khoảng kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo nội dung đã cam kết tại Văn bản số 1826/UBND-KT ngày 15/12/2020), phần còn lại sử dụng ngân sách thị xã Bình Minh…

vinh-long-khoi-dong-3a-1616816490.jpg
 
vinh-long-khoi-dong-3b-1616816490.jpg