vu-khong-qua-mang-xh-1-1648093092.jpg
Người sử dụng mạng xã hội cần cảnh giác trước các tin giả, bịa đặt,…

Thời gian qua, việc nhiều người sử dụng mạng xã hội bỗng dưng trở thành nạn nhân trên mạng xã hội, khi bị người khác vu khống, nhục mạ, có hành vi vu khống, xúc phạm nhân phẩm, uy tín và danh dự. Vậy điều đầu tiên mà người sử dụng mạng xã hội cần làm gì khi gặp phải sự việc xảy ra như trên?

vu-khong-qua-mang-xh-2-1648093096.png
Tội vu khống.

Theo Bộ Luật dân sự năm 2015 thì danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ. Việc đưa thông tin lên mạng xã hội sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về “Tội làm nhục người khác” theo quy định tại Điều 155 Bộ Luật Hình sự năm 2015 nếu người đưa thông tin từ đủ 16 tuổi trở lên có năng lực trách nhiệm hình sự và việc đưa thông tin đó đã xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác là bôi nhọ danh dự, nhân phẩm, thanh danh, sự trong sạch của người khác, làm cho họ mất uy tín với những người xung quanh, với người cùng học tập, công tác hoặc với những người thân trong gia đình... Mặt khác, việc đưa thông tin lên mạng xã hội cũng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về “Tội vu khống” theo quy định tại Điều 156 BLHS năm 2015.

Bên cạnh đó, việc sử dụng mạng xã hội cũng được coi là một tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự của “Tội làm nhục người khác” và có thể bị phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Nếu gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên hoặc làm nạn nhân tự sát thì có thể bị phạt tù từ 2 năm đến 5 năm… Và việc sử dụng mạng xã hội là một tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự của “Tội vu khống” và có thể bị phạt tù từ 1 năm đến 3 năm. Nếu vì động cơ đê hèn hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên hoặc làm nạn nhân tự sát thì có thể bị phạt tù từ 3 năm đến 7 năm.

vu-khong-qua-mang-xh-1-1648093096.png
Quy định xử lý về “Tội làm nhục người khác”.

Thế là đã rõ, việc đưa thông tin người khác lên mạng xã hội (chưa được người đó đồng ý bằng văn bản) là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm. Khi gặp phải trường hợp trên, người bị vu khống, nhục mạ, bị xúc phạm nhân phẩm, uy tín và danh dự làm đơn (kèm tài liệu, chứng cứ) gửi đến Cơ quan cảnh sát điều tra hoặc Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp nơi bạn đang sinh sống để được xem xét, giải quyết theo quy định.