Hưng Yên: Có nhiều nghi vấn liên quan đến việc đấu giá 144 lô đất thuộc Dự án Trung tâm Sơn Nam Plaza

Minh Hà
Bài viết: 30

Theo thông tin báo chí phản ánh, ngày 5/3/2021, Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn chi nhánh Hà Nội đăng tải thông báo đấu giá Quyền sử dụng đất của 144 lô đất gắn với việc chuyển nhượng dự án xây thô nhà ở liền kề, nhà ở biệt thự để bán (được đầu tư, xây dựng trên diện tích quyền sử dụng đất của 144 lô đất nêu trên) thuộc dự án Trung tâm Sơn Nam Plaza - Giai đoạn II, địa chỉ: phường Hồng Châu, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên với diện tích 13.420,9 m2.

Người có tài sản đấu giá: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel). Người được ủy quyền: Công ty quản lý tài sản Viettel - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội. Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà The Light, đường Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Giá khởi điểm: 10.578.074 đồng/m2, tương ứng tổng giá trị tài sản đấu giá là 141.967.273.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi mốt tỷ, chín trăm sáu mươi bảy triệu, hai trăm bảy mươi ba nghìn đồng).

Tại công văn số 45-A/2021/CV-LSHN mà Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn chi nhánh Hà Nội gửi Công ty quản lý tài sản Viettel thông báo việc đấu giá tài sản thành công 144 lô đất tại dự án trung tâm Sơn Nam Plaza – Giai đoạn 2. Công ty cổ phần đầu tư thương mại Phúc An Khang là đơn vị trúng đấu giá lô tài sản trên với giá gần 180 tỷ đồng.

dau-gia-dat-1-1627871670.png
Vị trí Dự án Trung tâm Sơn Nam Plaza - giai đoạn II, tại phường Hồng Châu, TP. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

Xung quanh sự việc nêu trên có nhiều điểm cần phải bàn luận, cụ thể:

Thứ nhất, về việc thông báo công khai bán đấu giá tài sản được thực hiện bởi Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn Chi nhánh Hà Nội.

Theo tìm hiểu, Tập đoàn Viettel là doanh nghiệp kinh tế quốc phòng, Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ, do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, Bộ Quốc phòng trực tiếp quản lý, hoạt động theo loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (quy định tại khoản 1 điều 3 Quyết định số 466/QĐ-TTg ngày 30/03/2011 của Thủ tướng Chính phủ). Như vậy ngoài việc niêm yết quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 35 Luật đấu giá tài sản 2016, tổ chức đấu giá tài sản thực hiện thông báo công khai việc đấu giá tài sản theo quy định tại Điều 57 của Luật này theo yêu cầu của người có tài sản đấu giá. Cụ thể:

Điều 57. Thông báo công khai việc đấu giá tài sản

1. Ngoài quy định về niêm yết việc đấu giá tài sản quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 35 của Luật này, đối với tài sản đấu giá là động sản có giá khởi điểm từ năm mươi triệu đồng trở lên và bất động sản thì tổ chức đấu giá tài sản phải thông báo công khai ít nhất hai lần trên báo in hoặc báo hình của trung ương hoặc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có tài sản đấu giá và trang thông tin điện tử chuyên ngành về đấu giá tài sản; mỗi lần thông báo công khai cách nhau ít nhất 02 ngày làm việc.

Tôi thấy thông báo đấu giá đối với tài sản trên được đăng tải trên báo điện tử Đấu thầu ngày 17/02/2021: https://baodauthau.vn/ngay-5-3-2021-dau-gia-quyen-su-dung-dat-tai-thanh-pho-hung-yen-tinh-hung-yen-post102612.html. Như vậy, có lẽ Công ty đấu giá cũng đã đăng tải công khai trên số báo giấy (báo in) của Báo đấu thầu?.

Tuy nhiên, còn một số quy định liên quan khác bao gồm:

- Yêu cầu tổ chức đấu giá tài sản cập nhật công khai việc đấu giá tài sản lên Cổng thông tin theo quy định tại Điều 57 Luật Đấu giá tài sản (khoản 1.2; mục I công văn số: 957/BTP-BTTP).

- Phải đăng tải, thông báo công khai trên Trang thông tin điện tử về tải sản công (điểm a; mục 1.1; khoản 1, điều 1 công văn số: 12006/BTC-QLCS của Bộ tài chính).

dau-gia-dat-2-1627871684.png
Hình ảnh tìm kiếm trên website https://dgts.moj.gov.vn , trong ngày 05/03/2021 tại tỉnh Hưng Yên chỉ có 02 cuộc đấu giá được công khai.
dau-gia-dat-3-1627871684.png
Hình ảnh tìm kiếm trên trang thông tin điện tử về tài sản công.

Vậy có hay việc công ty đấu giá không đăng tải công khai trên các phương tiện theo quy định của pháp luật? Nếu có, phải chăng doanh nghiệp đang hạn chế công khai thông tin, dẫn đến số lượng người mua hồ sơ đấu giá bị hạn chế?

Thứ hai, về việc xây dựng giá khởi điểm bán đấu giá tài sản

Giá khởi điểm được đưa ra đấu giá là: 10.578.074 đồng/m2, tương ứng tổng giá trị tài sản đấu giá là 141.967.273.000 đồng. Theo phản ánh của báo chí thì tại khu vực phường Hồng Châu, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên giá đất các khu vực lân cận hiện tại đang bán với giá khoảng 20 đến 25 triệu/m2.

Tương tự, trên nhiều trang môi giới giá đất tại khu vực trên đang được chào mời với mức 20 đến 25 triệu đồng/m2.

Các chuyên gia bất động sản cho rằng, mức giá khởi điểm và trúng đấu giá nói trên không tương xứng với vị trí đắc địa của khu đất trên.

Tại điểm b, khoản 2, điều 24 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP quy định: “Đối với tài sản công không thuộc phạm vi quy định tại điểm a khoản này, người đứng đầu cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức bán tài sản quy định tại khoản 3 Điều 23 Nghị định này thành lập Hội đồng để xác định giá khởi điểm theo hướng dẫn của Bộ Tài chính hoặc thuê tổ chức có đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá xác định để làm căn cứ quyết định giá khởi điểm. Giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá phải bảo đảm phù hợp với giá thị trường của tài sản cùng loại hoặc tài sản có cùng tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng, xuất xứ tại thời điểm xác định giá”.

Như vậy, việc xác định giá khởi điểm để đấu giá tài sản nói trên liệu đã phù hợp? đã đảm bảo tối đa lợi ích cho Nhà nước và đơn vị có tài sản hay chưa?

Liên quan đến vấn đề trên, trao đổi với báo chí, đại diện phía Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội cho biết: Việc đấu giá 144 lô đất thuộc dự án Trung tâm Sơn Nam Plaza - Giai đoạn II, địa chỉ: phường Hồng Châu, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên được thực hiện theo đúng quy trình và quy định của pháp luật. Không biết vị đại diện này khẳng định việc đúng quy trình, quy đinh của pháp luật là ai? Đơn vị nào làm đúng? Và ai sẽ là người giải đáp những thắc mắc nêu trên?

Ngoài ra, theo thông tin tìm hiểu, Công ty cổ phần đầu tư thương mại Phúc An Khang tổ chức “bán” các lô đất tại dự án trung tâm Sơn Nam Plaza – Giai đoạn 2 dưới hình thức Hợp đồng vay tiền khi chưa được chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông quân đội.

dau-gia-1627872447.jpg
Một trong những báo giá các lô đất được Tổng Giám đốc Đỗ Thị Vân Anh (Công ty CP TMDV Phúc An Khang) ký ban hành.

Những người mua một hay một trong số những lô đất trên có phải chịu rủi ro gì không? Câu trả lời là có. Theo quy định tại điều 188 Luật đất đai 2013 thì:

Điều 188. Điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:

a) Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;

b) Đất không có tranh chấp;

c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

d) Trong thời hạn sử dụng đất”.

Vì vậy, việc chuyển nhượng đất phù hợp theo quy định pháp luật cần có đầy đủ những điều kiện trên. Trong trường hợp này, do Công ty Phúc An Khang chưa được chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông quân đội; chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên giao kết (nếu có) giữa công ty này và bên thứ ba liên quan đến 114 lô đất nói trên sẽ không được pháp luật công nhận và bảo vệ.