Tiền Giang, Vĩnh Long, Cà Mau: Theo dõi tình hình thi hành pháp luật bảo vệ hành lang an toàn giao thông

Trương Vĩnh Anh Duy
Bài viết: 29

Trật tự an toàn giao thông, bảo vệ hành lang an toàn giao thông luôn được chính quyền các cấp quan tâm, kịp thời chỉ đạo cơ quan, ban ngành xây dựng kế hoạch, đề ra giải pháp cụ thể.

Tiền Giang:

Ngày 02/4/2021, UBND tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định số 804/QĐ-UBND về việc về việc “Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trọng tâm trong lĩnh vực bảo vệ hành lang an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2021”.

hanh-lang-atgt-1-1617849778.png
Quyết định số 804/QĐ-UBND về việc về việc “Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trọng tâm trong lĩnh vực bảo vệ hành lang an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2021”.

Theo đó, UBND tỉnh Tiền Giang giao Sở Giao thông vận tải, phối hợp với Sở Tư pháp và các sở, ngành liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trọng tâm trong lĩnh vực bảo vệ hành lang an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2021 nhằm đánh giá tình hình, thực trạng thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ hành lang an toàn giao thông, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ hành lang an toàn giao thông.

Vĩnh Long:

Mới đây, UBND tỉnh Vĩnh Long đã có văn bản chỉ đạo yêu cầu Sở Giao thông vận tải cùng các sở, ngành liên quan triển khai công tác bảo vệ hành lang an toàn giao thông. Và UBND tỉnh Vĩnh Long cũng quy định cụ thể mốc lộ giới, hành lang an toàn giao thông như: 1. Đối với đường: Là chiều rộng tính từ mép đường đến chỉ giới xây dựng của đường theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt (khoản 2 Điều 13 của Nghị định số 186/2004/NĐ-CP). 2. Đối với cầu, cống: Tính từ mép ngoài cùng của kết cấu cầu, cống đến chỉ giới xây dựng theo quy hoạch được cấp thẩm quyền phê duyệt và phù hợp với khoản 2 Điều 14 của Nghị định số 186/2004/NĐ-CP. 

hanh-lang-atgt-2-1617849761.jpg
Vĩnh Long sẽ triển khai công tác bảo vệ hành lang an toàn giao thông.

Cà Mau: 

Vừa qua, Ban An toàn giao thông tỉnh Cà Mau cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh này vừa có chỉ đạo các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh tổ chức ra quân lập lại trật tự lòng, lề đường, hành lang ATGT trên các tuyến đường bộ. Trong đó, Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý các địa phương có tuyến quốc lộ qua phải quản lý chặt chẽ, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành lang ATGT. Đồng thời, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau nếu để xảy ra các sai phạm về hành lang an toàn giao thông, dẫn đến tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng.

hanh-lang-atgt-3-1617847224.jpg
Cô Trần Thu Thủy.

Cô Trần Thu Thủy, một người dân ở phường 2, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau, cho biết: “Tôi rất phấn khởi trước những việc làm vì dân của UBND tỉnh Cà Mau, bên cạnh đó đối với những cán bộ, lãnh đạo địa phương không tuân thủ các quyết định, văn bản của cơ quan cấp trên thì phải xử lý nghiêm theo pháp luật để răn đe các hành vi sai phạm, các đối tượng vi phạm khác”.