Các gói thầu điện lực của Cty CP ĐTXD và phát triển Hoàng Anh trúng có bất thường?

Hoàng Thị Nga
Bài viết: 36

Các gói thầu điện lực mà Liên danh nhà thầu Công ty CTCP ĐTXD và phát triển Hoàng Anh và CTCP Xây lắp điện Thành An trúng bị đặt dấu chấm hỏi liệu có bất thường.

  Có bất thường?

  Gói thầu mà chúng tôi đề cấp liên quan đến Gói thầu 07-XDCB17: Cải tạo đường dây trung, hạ áp và đường dây viễn thông tuyến phố Đội Cấn đợt 1 được Công ty Điện lực Ba Đình phê duyệt cho liên danh nhà thầu trên với giá trúng thầu 7.332.682.186 đồng. Sau đó, chủ đầu tư điều chỉnh giá trị trị hợp đồng lên 7.707.984.076 đồng?

  Nhà thầu trúng thầu bao gồm liên danh nhà thầu CTCP đầu tư xây dựng và phát triển Hoàng Anh và CTCP Xây lắp điện Thành An. Ngày 1/1/2017, Điện lực Ba Đình đã tiến hành ký hợp đồng thi công với liên danh nhà thầu Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển Hoàng Anh và CTCP Xây lắp điện Thành An để thi công Gói thầu trên (Hợp đồng số 102/HĐ.PC BADINH-HATA).

  Tuy nhiên, theo tài liệu mà chúng tôi thu thập được, một số đơn vị điện lực đã phát hiện ra, trên thực tế, thành viên liên danh là nhà thầu CTCP xây lắp điện Thành An không có giá trị mà nhà thầu đảm nhận tại hợp đồng trên, dù nhà thầu này cũng là nhà thầu chính trong liên danh với nhà thầu Hoàng Anh thi công Gói thầu trên.

  Cụ thể tại báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT) Gói thầu 01-XL: Thi công các công trình: Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ việc cải tạo đường dây hạ áp tuyến phố Hàng Quạt - Hàng Nón - Tô Tịch - Hàng Mành - Yên Thái; Cải tạo đường dây hạ áp tuyến phố Hàng Quạt - Hàng Nón - Tô Tịch - Hàng Mành - Yên Thái; Cải tạo đường dây hạ áp và đường dây viễn thông tuyến phố Hàng Khoai - Nguyễn Thiện Thuật - Cầu Đông - Cao Thắng - ngõ Đồng Xuân; Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ việc cải tạo đường dây hạ áp tuyến phố Phùng Hưng; Cải tạo đường dây hạ áp và đường dây viễn thông tuyến phố Phùng Hưng, Điện lực Hoàn Kiếm phát hiện, “Hợp đồng tương tự: Số 102/HĐ.PC BADINH.HATA là HĐ liên danh Giá trị khai trên Webform là 7.707.984.076 đồng, trên flie đính kèm bao gồm cả phụ lục HĐ giá trị hợp đồng là 7.580.251.587 đồng, không nêu rõ phần phân công công việc cụ thể cho từng thành viên trong liên danh”.

  z2-1618059764.jpg
  Gói thầu 01-XL do Công ty điện lực Hoàn Kiếm làm chủ đầu tư.


  Theo đánh giá một chuyên gia đấu thầu, quy định tại điểm g Mục 1.2 Chương III Mẫu hồ sơ mời thầu (HSMT) xây lắp ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT, thỏa thuận liên danh hợp lệ là thỏa thuận liên danh được đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có) và trong thỏa thuận liên danh phải nêu rõ nội dung công việc cụ thể và ước tính tỷ lệ % giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện theo Mẫu số 03 Chương IV – Biểu mẫu dự thầu.

  Trường hợp nhà thầu liên danh trúng thầu thì từng thành viên trong liên danh có trách nhiệm thực hiện phần công việc thuộc trách nhiệm của mình theo phân công trong thỏa thuận liên danh mà không được ủy quyền cho thành viên khác trong liên danh thực hiện.

  Ngoài ra, quy định tại Điều 65 Luật đấu thầu thì hợp đồng giữa chủ đầu tư với nhà thầu liên danh cần đáp ứng các điều kiện: Tất cả thành viên tham gia liên danh phải trực tiếp ký, đóng dấu (nếu có) vào văn bản hợp đồng; Hợp đồng được ký kết giữa các bên phải phù hợp với nội dung trong HSMT, hồ sơ yêu cầu, HSDT, hồ sơ đề xuất, kết quả thương thảo hợp đồng, quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

  Khoản 8, Điều 89 Luật Đấu thầu quy định một trong các hành vi bị cấm trong đấu thầu là nhà thầu chuyển nhượng cho nhà thầu khác phần công việc thuộc gói thầu có giá trị từ 10% trở lên hoặc dưới 10% nhưng trên 50 tỷ đồng, và sẽ bị xử lý theo quy định tại Khoản 1, Điều 122 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

  Giám đốc Điện lực Gia Lâm có “ưu ái” cho nhà thầu thân quen?

  Không chỉ ở Điện lực Hoàn Kiếm, vào năm 2019, Điện lực Gia Lâm phát hiện tại HSDT nhà thầu CTCP Đầu tư xây dựng và phát triển Hoàng Anh khi tham gia dự Gói thầu số 04.XDCB-2019 Thi công xây lắp công trình “Xây mới các TBA trên địa bàn huyện Gia Lâm năm 2019 (TT Yên Viên, xã Yên Thường, Dương Hà, Lệ Chi)”. Hợp đồng tương tự số 102/HĐ.PC BADINH- HATA ngày 1/6/2017 ký với Công ty Điện lực Ba Đình trị giá 7.332.682.186 đồng. “Nhà thầu Liên danh với CTCP xây lắp điện Thành An nhưng không có giá trị mà nhà thầu đảm nhận.”- báo cáo đánh giá HSDT của Điện lực Gia Lâm nêu rõ.

  z1-1618059578.jpg
  Công ty điện lực Gia Lâm.

  Một gói thầu nữa Công ty Điện lực Gia Lâm phát hiện hợp đồng tương tự 102/HĐ.PC BADINH- HATA của CTCP Đầu tư xây dựng và phát triển Hoàng Anh có vấn đề. Đó là vào năm 2020, gói thầu số 04XL- 2020: Thi công xây lắp công trình. Thuộc dự án: Bổ sung đường trục hạ thế các TBA trên địa bàn huyện Gia Lâm năm 2020 (Xã Yên Viên, Yên Thường, TT Yên Viên, Trung Mầu, Phù Đổng, Đình Xuyên, Dương Hà, Kim Sơn, Lệ Chi, Phú Thị).

  Báo cáo đánh giá HSDT gói thầu trên, Công ty Điện lực Gia Lâm đánh giá HSDT của CTCP Đầu tư xây dựng và phát triển Hoàng Anh, trong đó “Hợp đồng tương tự số 102/HĐ.PC BADINH- HATA. Cải tạo đường dây trung, hạ áp và đường dây viễn thông tuyến phố Đội Cấn đợt 1 (Liên danh với nhà thầu CTCP xây lắp điện Thành An) ngày 1/6/2017 với giá trị 7.707.984.076 VNĐ. Kèm biên bản nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng ngày 29/12/2017, hoá đơn thanh toán”.

  Thế nhưng dù phát hiện hợp đồng tương tự 102/HĐ.PC BADINH- HATA của nhà thầu CTCP Đầu tư xây dựng và phát triển Hoàng Anh có vấn đề trước đó nhưng Công ty Điện lực Gia Lâm vẫn “chấp nhận” nhà thầu Hoàng Anh sử dụng thông tin có dấu hiệu gian lận đối với Hợp đồng số 102/HĐ.PC BADINH-HATA để phê duyệt cho nhà thầu này trúng thầu gói thầu trị giá lên tới gần 10 tỷ đồng.

  Cụ thể, mới đây nhất vào tháng 1/2021, tại gói thầu số 02XL-2020: Thi công xây lắp công trình thuộc dự án “Bổ sung đường trục hạ thế các TBA trên địa bàn huyện Gia Lâm năm 2021 (TT Trâu Quỳ, xã Cổ Bi, Đặng Xá)”, nhà thầu CTCP đầu tư xây dựng và phát triển Hoàng Anh tiếp tục sử dụng thông tin sai lệch HSDT, đối với Hợp đồng số 102/HĐ.PC BADINH-HATA để chứng minh kinh nghiệm thi công các gói thầu tương tự tại HSDT để chứng minh năng lực kinh nghiệm.

  Theo kê khai của nhà thầu này tại HSDT, tổng giá trị hợp đồng là 7.707.984.076 đồng, trong đó giá trị thực hiện của CTCP Đầu tư xây dựng và phát triển Hoàng Anh tại Hợp đồng này cũng tương ứng 100% giá trị hợp đồng là 7.707.984.076 đồng.

  Đáng chú ý ở lần kê khai này, CTCP Đầu tư xây dựng và phát triển Hoàng Anh đã thay đổi giá trị thực hiện hợp đồng Hợp đồng số 102/HĐ.PC BADINH-HATA so với nhà thầu kê khai giá trị hợp đồng tương tự trước đó (7.332.682.186 đồng) khi tham dự gói 04.XDCB-2019 Thi công xây lắp công trình năm 2019.

  Quyết định phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu -KQLCNT số: 161/QĐ-PC GIALAM ngày 22/01/2021 phê duyệt nhà thầu CTCP Đầu tư xây dựng và phát triển Hoàng Anh trúng thầu gói thầu 02XL-2020 với giá trúng 9.052.591.096 đồng.

  Dư luận đặt ra, Giám đốc Điện lực Gia Lâm Nguyễn Văn Thành có “ưu ái”, “bật đèn xanh” cho nhà thầu CTCP Đầu tư xây dựng và phát triển Hoàng Anh khi liên tiếp để nhà thầu này trúng thầu hàng loạt các gói thầu lên tới gần chục tỷ đồng

  Được biết, nhà thầu CTCP Đầu tư xây dựng và phát triển Hoàng Anh là cái tên quen thuộc trúng hàng loạt các gói thầu các công ty điện lực trên địa bàn Hà Nội nói chung và Gia Lâm nói riêng.

  CTCP Đầu tư xây dựng và phát triển Hoàng Anh: Vốn điều lệ: 8.600.000.000 đồng. Giám đốc ông Nguyễn Xuân Thuấn. Các cổ đông sáng lập là Bùi Thế Hiểu, Nguyễn Xuân Thắng, Nguyễn Mùi; CTCP Xây lắp điện Thành An: Người đại diện pháp luật Nguyễn Văn Huynh. Trụ sở chính: Số 8, hẻm 233/27/21 Đường Xuân Thuỷ, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.