Hà Nội dừng triển khai 82 dự án BT, giới đầu cơ bất động sản có kịp tháo chạy?

Văn Bình
Bài viết: 17

Ai đầu tư BĐS đón đầu xu thế không biết sẽ tính sao? Mua sớm, đón sóng sớm ở Việt Nam thật không biết đường nào mà lần?

  Dưới góc độ thị trường, thông tin này có thể coi là cuộc đảo sóng thị trường mạnh mẽ, dự sẽ tác động không nhỏ đến giới đầu cơ, đầu tư trên thị trường Hà Nội trong thời gian tới đây

  b1-1623320539.jpg
  b2-1623320547.jpg
  b3-1623320547.jpg
  b4-1623320547.jpg
  b5-1623320547.jpg
  b6-1623320547.jpg
  b7-1623320547.jpg
   
  b8-1623320547.jpg
  b9-1623320547.jpg
  b19-1623320551.jpg
  b20-1623320551.jpg