Lập hồ sơ, vị trí đất,… trên thực địa theo quyết định cũ: Liệu có thuyết phục?

Anh_Duy
Thu hồi đất, xác định tranh chấp trong lĩnh vực đất đai,… việc lập hồ sơ, vị trí đất, diện tích đất trên thực địa là quy định bắt buộc phải có.

Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 2/6/2014 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định: “Hồ sơ trình ban hành thông báo thu hồi đất” phải có: “Bản vẽ vị trí, ranh giới, diện tích khu đất thu hồi để thực hiện dự án (đã có trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện)…”. Có nghĩa là bản vẽ vị trí, ranh giới, diện tích khu đất thu hồi,… phải được thực hiện theo đúng kế hoạch sử dụng đất hàng năm ở cấp huyện.

lap-ho-so-1a-1690792886.jpg
 
lap-ho-so-1b-1690792887.jpg
 
lap-ho-so-1c-1690792886.jpg
Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Đơn cử như trường hợp của anh P.V.Đ, P.T.M,… ngụ ở khu phố 6, phường An Thới, thành phố Phú Quốc. Không đồng tình với quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai, thu hồi đất nhưng không có quyết định thu hồi đất, cũng không có phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư, anh P.V.Đ và P.T.M khởi kiện đến TAND tỉnh Kiên Giang, được tòa án thụ lý giải quyết theo thẩm quyền. Ngày 4 và ngày 10/5/2023, anh P.V.Đ và P.T.M được Văn phòng Đăng ký Đất đai Chi nhánh thành phố Phú Quốc lập hồ sơ bản vẽ vị trí, ranh giới, diện tích khu đất thu hồi nhưng lại áp dụng theo Quyết định số 2599/QĐ-UBND ngày 14/12/2012 của UBND tỉnh Kiên Giang.

lap-ho-so-2a-1690792909.jpg
 
lap-ho-so-2b-1690792910.jpg
Tháng 5/2023 lập hồ sơ bản vẽ vị trí, ranh giới, diện tích khu đất thu hồi theo Quyết định ban hành năm… 2012???

Anh P.V.Đ và P.T.M hoàn toàn bất ngờ cho biết, quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ban hành ngày 02/6/2014 rất rõ, việc lập hồ sơ bản vẽ vị trí, ranh giới, diện tích khu đất thu hồi phải theo kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Ở đây, Quyết định số 2599/QĐ-UBND của UBND tỉnh Kiên Giang ban hành ngày 14/12/2012, cách nay đã gần 11 năm, mà Văn phòng Đăng ký Đất đai Chi nhánh thành phố Phú Quốc vẫn áp dụng, tiến hành lập hồ sơ bản vẽ vị trí, ranh giới, diện tích khu đất thu hồi cho năm 2023? Dù công tác quy hoạch, sử dụng đất ở huyện Phú Quốc rồi thành phố Phú Quốc từ sau năm 2012 được điều chỉnh, thay đổi, bổ sung bởi nhiều Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và của UBND tỉnh Kiên Giang.

lap-ho-so-3a-1690792902.jpg
 
lap-ho-so-3b-1690792901.jpg
P.T.M và anh P.V.Đ bất ngờ khi nhận được kết quả hồ sơ bản vẽ vị trí, ranh giới, diện tích khu đất thu hồi áp dụng theo Quyết định từ năm… 2012?.

Trong khi đó, theo Nghị quyết của Quốc hội, từ ngày 09/12/2020, huyện Phú Quốc đã trở thành thành phố Phú Quốc, khu đất trên từ tháng 12/2020 cũng đã thuộc thành phố Phú Quốc, không còn thuộc về đơn vị hành chính là huyện Phú Quốc. Vì thế, việc Văn phòng Đăng ký Đất đai Chi nhánh thành phố Phú Quốc lập hồ sơ bản vẽ vị trí, ranh giới, diện tích khu đất thu hồi áp dụng theo Quyết định số 2599/QĐ-UBND ngày 14/12/2012 của UBND tỉnh Kiên Giang liệu có phù hợp với thực tế, đúng với quy định tại Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 2/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường?