Vĩnh Long: Kiểm tra tình hình triển khai, sử dụng hệ thống thông tin quản lý Văn bản và điều hành của tỉnh

Trương Vĩnh Anh Duy
Bài viết: 152

Ngày 9/11/2020, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã công bố quyết định của Chánh Văn phòng UBND tỉnh về việc thành lập “Tổ kiểm tra tình hình triển khai, sử dụng hệ thống thông tin quản lý Văn bản và điều hành của tỉnh”.

Việc thành lập Tổ kiểm tra nhằm mục đích chấn chỉnh, củng cố, đôn đốc,… cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp xử lý văn bản phải cập nhật các thông tin xử lý văn bản do mình thụ lý vào phần mềm quản lý văn bản để các thông tin về xử lý văn bản được quản lý đầy đủ trong cơ sở dữ liệu. Thường xuyên theo dõi phần mềm trong giờ làm việc để kịp thời xử lý văn bản được phân công. Thực hiện xử lý văn bản trong thời hạn được quy định…

Quyết định số 160/QĐ-UBND của Chánh Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long.

Tại Quyết định số 160/QĐ-UBND do bà Phạm Thị Nở- Chánh Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long ký ngày 6/11/2020 về việc thành lập “Tổ kiểm tra tình hình triển khai, sử dụng hệ thống thông tin quản lý Văn bản và điều hành của tỉnh” thì có 02 Tổ kiểm tra.

Tổ kiểm tra số 1 gồm: ông Hồ Văn Chính- Giám đốc Trung tâm Tin học- Công báo Văn phòng UBND tỉnh làm Tổ trưởng, Tổ phó là ông Nguyễn Hoàng Hải Đăng Tâm- phụ trách kỹ thuật Trung tâm Tin học- Công báo Văn phòng UBND tỉnh, 3 thành viên là: ông Nguyễn Hoàng Huệ- chuyên viên Trung tâm Tin học- Công báo Văn phòng UBND tỉnh, bà Hồ Thị Cẩm Vân- Trung tâm Tin học- Công báo Văn phòng UBND tỉnh và bà Lê Hồng Ngân- chuyên viên Trung tâm hành chính công…

Tổ kiểm tra số 2 do ông Lê Hoàng Phúc- chuyên viên chính phụ trách kỹ thuật Trung tâm Tin học- Công báo Văn phòng UBND tỉnh làm Tổ trưởng, Tổ phó là ông Trần Thái Lộc- Phó Trưởng phòng Hành chính- Tổ chức văn phòng UBND tỉnh, 3 thành viên gồm: ông Võ Quốc Thanh- chuyên viên Phòng Văn hóa- Xã hội, ông Trần Quốc Quang và bà Bùi Thị Mộng Linh- chuyên viên Trung tâm Tin học- Công báo Văn phòng UBND tỉnh.


Người dân hài lòng với bộ phận một cửa ở Trung tâm hành chính công của tỉnh Vĩnh Long

Tổ kiểm tra sẽ tiến hành kiểm tra tình hình thực hiện các quy định của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh,… về thực hiện ứng dụng hệ thống thông tin quản lý văn bản và điều hành của tỉnh trong tiếp nhận, xử lý văn bản hành chính trên môi trường điện tử và thực hiện ký số văn bản tại đơn vị… Đồng thời kiểm tra việc thực hiện vận hành hệ thống một cửa điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ…