Vĩnh Long thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Trương Vĩnh Anh Duy
Bài viết: 149

Mới đây, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Vĩnh Long Lê Quang Trung đã ký Quyết định số: 3283/QĐ-UBND vào ngày 04/12/2020 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Tại Quyết định số: 3283/QĐ-UBND, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã sửa đổi, bổ sung nội dung “Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch COVID-19” và nơi tiếp nhận hồ sơ để giải quyết là: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện, thị xã, thành phố,… giải quyết trong vòng 8 ngày.


 UBND tỉnh Vĩnh Long trao tiền hỗ trợ người dân huyện Long Hồ do đại dịch COVID-19.

 Và Quyết định số: 3283/QĐ-UBND cũng đã đưa nội dung “Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động phải ngừng việc do đại dịch COVID-19” ra khỏi danh mục hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19… Với lý do cụ thể là: địa điểm thực hiện, cơ quan thực hiện là Ngân hàng chính sách xã hội. Đồng thời, thủ tục hành chính này đã được Ngân hàng chính sách xã hội công bố tại Quyết định số 5451/QĐ-NHCS ngày 21/10/2020 về việc công bố thủ tục giải quyết công việc được thay thế lĩnh vực tín dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngân hàng Chính sách xã hội…


Quyết định số: 3283/QĐ-UBND của UBND tỉnh Vĩnh Long.

Trước đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức họp bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn trong thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết số: 42/2020/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ… Theo đó, toàn tỉnh Vĩnh Long có 13.260 người thuộc hộ nghèo, mức hỗ trợ 750.000 đồng/người/3 tháng, với tổng số tiền gần 10 tỷ đồng; hỗ trợ cho 41.504 người thuộc hộ cận nghèo, với mức 750.000 đồng/người/3 tháng, tổng số tiền hơn 31 tỷ đồng... Và có 6.328 đối tượng là người có công và thân nhân người có công, nhận mức hỗ trợ 500.000 đồng/người/tháng, với tổng số tiền hơn 9,4 tỷ đồng; 40.780 đối tượng bảo trợ xã hội, nhận mức hỗ trợ 500.000 đồng/người/tháng, với tổng số tiền hơn 60 tỷ đồng.