Tiền Giang: Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt danh sách cán bộ kiểm soát thủ tục hành chính

Trương Vĩnh Anh Duy
Bài viết: 149

Ngày 28/10/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã công bố “Quyết định về việc phê duyệt danh sách cán bộ đầu mối được thay thế thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang” số 3172/QĐ-UBND do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Văn Dũng ký ban hành ngày 26/10/2020.

Quyết định số 3172/QĐ-UBND đã thay thế nhiều cán bộ đảm nhận nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang trước đó.

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang

Theo đó, căn cứ theo các quy định hiện hành và đề nghị của văn phòng  Đoàn Đại biểu Quốc Hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đã ban hành Quyết định số 3172/QĐ-UBND do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Văn Dũng ký ban hành. Cán bộ đầu mối được thay thế thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính tại các đơn vị cụ thể là: Sở văn hóa- Thể thảo và Du lịch, Sở Nội vụ, các huyện: Gò Công Đông (thị trấn Tân Hòa, Tân Thành, Bình Ân và huyện Gò Công Đông), Cai Lậy (xã Hiệp Đức và huyện Cai Lậy), thành phố Mỹ Tho (phường 4,5,7 và thành phố Mỹ Tho) và thị xã Gò Công…

Quyết định số 3172/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang

Thời gian qua, công tác kiểm soát thủ tục hành chính luôn được Chính phủ quan tâm, là tiêu chí để đánh giá hoàn thành công tác ở địa phương. Cụ thể là việc xem xét, đánh giá, theo dõi nhằm bảo đảm tính khả thi của quy định về thủ tục hành chính, đáp ứng yêu cầu công khai, minh bạch trong quá trình tổ chức thực hiện thủ tục hành chính. Theo đánh giá của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang, công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh hiện nay tiếp tục được triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời theo chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017… Các cấp ngành và địa phương cũng đã chú trọng công tác kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính.

Lãnh đạo thị xã Gò Công luôn quan tâm đến hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính

Qua công tác kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính đã kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc và đề ra giải pháp tháo gỡ; đồng thời, phát hiện những tồn tại, hạn chế nhằm chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tại các đơn vị, địa phương,… Hoạt động kiểm tra cũng giúp cho việc tổng hợp những sáng kiến, cải tiến, đổi mới trong hoạt động cải cách thủ tục hành chính nhằm phổ biến, nhân rộng có hiệu quả đối với các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Tiền Giang…